CÔNG TY TNHH Quốc Thăng – Nhà cung ứng hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm – Xin liên hệ: Hồng

  • Thread starter LÊ Há»’NG YẾN -CTY TNHH QUỐC THÄ‚NG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LÊ HỒNG YẾN -CTY TNHH QUỐC THĂNG

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HỒNG YẾN -CTY TNHH QUỐC THĂNG
- Địa chỉ: R4-52, HƯNG PHƯỚC 3, PMH, P. TÂN PHONG, Q.7, TP.HCM
- Tel, Fax: 0978 045 063 ::: FaX 08. 54102430
- Email: yen.service@gmail.com
================================

<p>Cty TNHH thương mại Quốc Thăng l&agrave; nh&agrave; cung ứng chuy&ecirc;n nghiệp c&aacute;c loại h&oacute;a chất cơ bản, h&oacute;a chất cộng nghiệp phục vụ c&aacute;c ng&agrave;nh dệt nhuộm, thức ăn gia s&uacute;c,.....<br />Hiện tại, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số lượng lớn ĐỒNG SUNFAT - Đ&Agrave;I LOAN với gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp, chất lượng đảm bảo 25% min Cu.</p><p>Một số sản phẩm kh&aacute;c:</p><p>- Hydrogen Peroxide 50%-H2O2Thailand<br />- Calcium hypochlorite 70%-Ca(OCl)2-NX - China - 40kg (chlorine)<br />- Calcium hypochlorite 70%-Ca(OCl)2-LG - China - 50kg (chlorine)<br />- Calcium hypochlorite 65%-Ca(OCl)2 50kg - China - 50kg (chlorine)<br />- Calcium hypochlorite 65%-Ca(OCl)2 40kg - China - 40kg (chlorine)<br />- Acid Nitric 68% - Thailan - 35kg <br />- Sodium Benzoate BP 98% - China - 25kg<br />- Glacial Axetic Acid 99,85%-CH3COOH - BP-M&atilde; Lai - 30kg - Acid Acetic &ndash; CH3COOH &ndash; Giấm&ndash; Dấm c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thực phẩm<br />- Đồng sulfate &ndash; Copper sulfate CuSO4.5H20 - Taiwan - 25kg<br />- Caustic Soda (NaOH) 98% - Indo - 25kg<br />- Caustic Soda (NaOH) 99% - China (CN) - 25kg<br />- Soda Ash Light - Na2CO3 99% - China - 50kg (&ndash; soda n&oacute;ng)<br />- Hydrofluoric Acid 55% - China - 25kg<br />- Amonium Cloride NH4Cl (Muối lạnh) - China - 25kg<br />- PAC 30&plusmn;1% - China - 25kg<br />- Tartrazine - Ấn Độ - 25kg<br />- Sunset Yellow - Ấn Độ - 25kg<br />- Hydrogen Peroxide &ndash; H2O2&ndash; Oxy IBC<br />- Caustic Soda Flakes 96%,98%,99% - S&uacute;t/X&uacute;t vẩy, x&uacute;t hạt &ndash; NAOH<br />Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: <br />L&ecirc; Hồng Yến ( 0978.045.063) <br />yen.service@gmail.com<br />R4- 52 Hưng Phước 3<br />Ph&uacute; Mỹ Hưng - Q.7- TP.HCM <br />Tel: 08.54102431 - 08.54102432<br />Fax: 08.54102430 </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top