Bán Củ sâm trường thọ- mun sừng

  • Thread starter romawo.com
  • Ngày gửi
romawo.com

romawo.com

Lữ khách
#1
Em xin gửi đến các bác tp củ sâm trường thọ làm bằng chất liệu mun sừng.
Duyên cớ làm được tp này cũng lắm gian truân.
Thời điểm hiện tại mà kiếm được phôi để làm thì đỏ cả con mắt. Dáng lũa rất phiêu, chất gỗ rất sang.Không gian trưng bày rất có chất nếu củ sâm trường thọ hiện diện.
Rất yêu quý tp nên những bác nào thực sự có duyên sẽ có được củ sâm về nhà


0903.540.460
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FLbJ0Ut4_qO4y8D1YdKMhEDlH6nWP86bLvOelRPgKiLusAxtIgeNJg02xjlvLwBa7evWCIHgdAXtFO57veUCZyW-ADEm4aQvckjQ5FGU2eIpyt2t-kfh-RaRCMIV2JiUIEeuqyAvtbW4%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fi770.photobucket.com%2Falbums%2Fxx344%2Fgohangdoc%2F2013-09-22-3565_zpsab6fa0a9.jpg&hash=6ac9ccf46f39b0f0705c390d0cd9a0fd
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci5.googleusercontent.com%2Fproxy%2Fbumspx0AAV7jjDHYifOmpAa9CnnNff82ZscJ427s_B5yDMw5IxL0H2RlhUrZ7PQPdYS9hb_3OnKL5CiGNv9TgLESU797ohzoOu4KvLgjVDEifmcHVIBXwQvk6D2o7yNf4RVvrIW1aas%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fi770.photobucket.com%2Falbums%2Fxx344%2Fgohangdoc%2F2013-09-22-3563_zps5d85d6a7.jpg&hash=b44d530ada28bc61a312e970d73e998d
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FRabk4MP6hHXNDYSATLjozc32if8KQOsdnGbuaiP6Uv6gyyihtjHGM8x9dYdBfIJhFphaj981L2knLLUCHKWXJcvU3oc4wqOcUScdjpVn-ZqVQuUr_pld6D1Jc7H-aojAFFxCB_La4bY%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fi770.photobucket.com%2Falbums%2Fxx344%2Fgohangdoc%2F2013-09-22-3562_zps79c8c685.jpg&hash=17276b756237e8ac4e7065f79be027b5
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FF3j6KriM7HhzyBeMTBg_6octY14uQFfjj_Je1cuxxfx5sIlP2hv6uijFcwDQ0n9e5nWAZHq6ExiJQyt3lKnXMBxhsSMIV1eZJb-ZjhpFzu9tZusk8ihC93u4KoIzfkLtC5ZypC4vFc8%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fi770.photobucket.com%2Falbums%2Fxx344%2Fgohangdoc%2F2013-09-22-3561_zps8f3bf1ff.jpg&hash=c0fa96e10ea558c4604fc4821628f3b4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci4.googleusercontent.com%2Fproxy%2FEWl98osEJUeH55ad1uDCIXymG-07Ks_Q4u9cqt5lpHFvac4J0CY1OehzEqmR7lGNVUpHb9Q7tB2sWjM0qaF6LyjhsOLVWGgjSiKAWzNa2hCmBLiK9EOVb58X2NLjzF1G0Rr5JwyVHpU%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fi770.photobucket.com%2Falbums%2Fxx344%2Fgohangdoc%2F2013-09-22-3558_zps0ddd9941.jpg&hash=8ed5398ca6a1ae25b4c2d9ccb30b67f7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.xomco.vn%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fone-click-upload%2Fpublic%2Fimages%2F1239%2F2014%2F03%2F13%2F20141303231204.jpg&hash=9ae42adfccddcdeeb0bcebb986a94427
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.xomco.vn%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fone-click-upload%2Fpublic%2Fimages%2F1239%2F2014%2F03%2F13%2F20141303231206.jpg&hash=e07b03cf9b93e09449de4f10883e6b25

 

Đối tácTop