Cục Trồng trọt tập huấn VietGAP và lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
Thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia về ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp, 6 tháng đầu năm 2009 Cục Trồng trọt đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho hơn 500 cán bộ Phòng Trồng trọt, Chi cục BVTV, Chi cục QLCLNLS&TS, Thanh tra, TTKN các tỉnh, cán bộ 1 số Viện nghiên cứu, các phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng rau, quả, chè an toàn theo VietGAP.


Cục trưởng Cục Trồng trọt chỉ định 7 tổ chức chứng nhận rau an toàn theo VietGAP và 165 người lấy mẫu đất, nước, rau, quả, chè trong lĩnh vực sản xuất rau, quả, chè an toàn trên cả nước (xem trên trang Web của Cục Trồng trọt: http://www.cuctrongtrot.gov.vn).


Hiện tại Cục TT đang tổ chức đánh giá 27 hồ sơ đề nghị chỉ định Phòng kiểm nghiệm và 15 hồ sơ đề nghị chỉ định là tổ chức chứng nhận rau, quả, chè an toàn theo VietGAP, nhằm hình thành hệ thống dịch vụ lấy mẫu, kiểm nghiệm, chứng nhận đủ mạnh có chất lượng phục vụ phát triển sản xuất rau, quả, chè an toàn theo VietGAP.Theo Bao Nong Nghiep Viet Nam
 

Last edited:

Đối tác


Top