Cung cấp bắp hạt vàng làm thức ăn gia súc số lượng lớn

  • Thread starter thuhang.dusung
  • Ngày gửi
T

thuhang.dusung

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Gửi c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu mua thức ăn hạt v&agrave;ng l&agrave;m thức ăn gia s&uacute;c!</div><p>Hiện nay gia đ&igrave;nh m&igrave;nh ở Ph&uacute; Y&ecirc;n c&oacute; thu mua bắp v&agrave;ng trực tiếp từ n&ocirc;ng d&acirc;n n&ecirc;n c&oacute; khả năng cung cấp cho c&aacute;c doanh nghiệp cần thu mua bắp để xuất khẩu hoặc l&agrave;m thức ăn gia s&uacute;c, gi&aacute; 6100/ kg, giao tại tphcm. Quy c&aacute;ch cụ thể như sau:</p><p>&nbsp;<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Yellow Corn Grade No.2&nbsp;</span></p><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">1. Moisture: 13% (Max)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">2. Heat damaged kernels: 0.1% (Max)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">3. Total damaged kernels include heat damaged: 4.0% (Max)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">4. Protein: 9% (Min)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">5. ADMIX 1-2% (Max)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">6. Aflatoxin 20 PPB (Max)&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">7. Packing: Bulk&nbsp;</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;Vậy ai c&oacute; nhu cầu thu mua số lượng lớn vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với Hằng 0938115198</div><div style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thu Hằng
- Địa chỉ: 625/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Bình Thạnh, TpHCM
- Điện thoại: 0938115198 - Fax:
- email: thuhang88tb@gmail.com