CUNG CẤP BỘT LÀM NHANG, BỘT GỖ.

  • Thread starter tungooo
  • Ngày gửi
T

tungooo

Guest
#1
<div class="msg-body inner undoreset" style="margin-top: 25px; margin-right: 24px; margin-bottom: 22px; margin-left: 29px; word-wrap: break-word; overflow-x: auto; overflow-y: hidden; color: #454545; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><div id="yiv1144596220"><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">Cung cấp bột gỗ, bột l&agrave;m nhang (hương)!</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n SX bột gỗ si&ecirc;u mịn&nbsp;d&ugrave;ng l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu sản xuất nhang (hương : bột &aacute;o , bột bay) , bột giấy, nhựa gỗ&hellip;..</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết cung cấp số lượng ổn định, chất lượng đảm bảo theo y&ecirc;u cầu.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">Ch&uacute;ng t&ocirc;i trực tiếp sản xuất&nbsp; n&ecirc;n lu&ocirc;n c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh tốt nhất thị trường.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><em><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">&nbsp;HỢP ĐỒNG L&Acirc;U D&Agrave;I</span></em><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">!</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 27pt; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 15pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial">QUY C&Aacute;CH:</span></strong></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.25in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">+&nbsp;<em><strong>Tỷ trọng</strong></em>:<span class="yiv1144596220apple-converted-space">&nbsp;</span>spec&nbsp; 0.25 ~ 0.42</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">+&nbsp;&nbsp;<strong><em>Độ mịn</em></strong>&nbsp;: spec. : min 85% mesh 60</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">+&nbsp;&nbsp;<strong><em>Độ ẩm:</em></strong>&nbsp; spec.: max 12 %</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.5in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">Đ&oacute;ng bao PP 40kg/bao.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.25in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">&nbsp;</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 27pt; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol">&middot;<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; background-color: white">PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN :</span></strong></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.5in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-<span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">Giao h&agrave;ng tại xưởng sx b&ecirc;n b&aacute;n hoặc b&ecirc;n mua.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">&nbsp;</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">&nbsp;</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">XƯỞNG SX&nbsp; TẠI HUYỆN&nbsp; BẾN C&Aacute;T , B&Igrave;NH DƯƠNG. KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; THỂ THAM QUAN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white">&nbsp;</span><span style="background-color: white; font-family: Arial; font-size: 13pt">Cty CPHH Quốc Tế Xanh.P Phước Long B,Q9,HCM.</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-family: Arial; font-size: 13pt; background-color: white">C&aacute;m ơn c&aacute;c ACE đ&atilde; quan t&acirc;m đọc tin.LH: Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, HCM, Tel. 0913009940</span></p><p class="yiv1144596220MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Email:&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #234786; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial" href="mailto:hoangtung_ktcc@yahoo.com.vn">hoangtung_ktcc@yahoo.com.vn</a></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial; background-color: white" /></p></div></div><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Tùng
- Địa chỉ: HCM
- Điện thoại: 0913009940 - Fax: 0837360339
- email: hoangtung_ktcc@yahoo.com.vn
 

T

tungooo

Guest
#2
op

Uppppppppppppp

Uppppppppppppp

--------

opppppppppppppppp
 
Last edited:
#3
bán bột mịn làm nhang

cơ sở chế biến gỗ của chúng tôi đang bán các loại bột gỗ mịn và răm bào.như:trầm,gù hương-bach xanh,nghiến,tap,..đơn vị cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ 0983060468&lt;_&lt:6^: