Cung cấp các loại chậu cây cảnh - làm theo nhu cầu khách hàng

  • Thread starter hunglxh
  • Ngày gửi
H

hunglxh

Lữ khách
#1
Hiện nay công ty chúng tôi chuyên sản xuất và bán các loại chậu cảnh, chậu hoa kiểng( tròn ,dẹt ,vuông ,chữ nhật... ):

  • Có độ bền lâu năm.
  • Độ láng mịn của chậu tương như gạch men.
  • Mẫu mã đẹp và đa dạng.
  • Sẵn sàng làm theo yêu cầu của mọi khách hàng.
Xem các mẫu chậu cảnh, châu hoa kiểng
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-15__16993.jpg&hash=9b49bef8793223b0e4b7a032eb7147da
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-17__74380.jpg&hash=602e72ac73a35fc0a550796fb82e78e6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-18__25080.jpg&hash=d36b7cfc98627dec3b79fe505caf7d8b
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-kieu-1__19085.jpg&hash=7b82d9ead83377aa282527b7aebb5aa0
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-kieu-4__85223.jpg&hash=8de489d3afb5a26a4085a91dd32c7ef6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-kieu-7__83266.jpg&hash=dc4da270e08647e9ca3e102b05306ba1
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.cayxanhsadec.com.vn%2Fupload_images%2Fimages%2FSan%2520pham%2Fchauhoa%2Fhoa%2520kieng%2520sa%2520dec-%2520chau%2520cAnh%2520-%2520chau-kieu-6__43038.jpg&hash=bca9d01d2003b5bc4e7aaa3f7e031744
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, tham khảo, lựa chọn tất cả các sản phẩm mà chúng tôi đã đưa lên website http://www.cayxanhsadec.com.vn
 

Đối tácTop