cung cấp cám,con giống, cá thương phẩm về cá tầm,cá hồi khối lượng lớn giá cạnh tranh

#1
Qua 4 năm nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh trên núi Tam Đảo. Hiện nay trung tâm chúng tôi đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm về con giống, cá thương phẩm và chuyển giao công nghệ nuôi trồng cá nước lạnh. Bảng báo giá cá bán buôn tại Vĩnh phúc như sau:
+, Cá tầm: 130.000/1kg.
+, cá hồi: 260.000/1kg
Vậy khách hàng nào có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoai 0987817225 hoặc Gmail: tranhanhvp88@gmail.com


Link: http://agriviet.com/home/threads/10...i-khoi-luong-lon-gia-canh-tranh#ixzz27V2sqC00
 

#2
cung cấp cám,con giống, cá thương phẩm về cá tầm,cá hồi khối lượng lớn giá cạnh tranh
Qua 4 năm nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh trên núi Tam Đảo. Hiện nay trung tâm chúng tôi đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm về con giống, cá thương phẩm và chuyển giao công nghệ nuôi trồng cá nước lạnh. Bảng báo giá cá bán buôn tại Vĩnh phúc như sau:
+, Cá tầm: 130.000/1kg.
+, cá hồi: 260.000/1kg
Vậy khách hàng nào có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoai 0987817225 hoặc Gmail: tranhanhvp88@gmail.com
Link: http://agriviet.com/home/threads/11...i-khoi-luong-lon-gia-canh-tranh#ixzz27a3xN37k
 
#3
cung cấp cám,con giống, cá thương phẩm về cá tầm,cá hồi khối lượng lớn giá cạnh tranh
Qua 4 năm nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản cá nước lạnh trên núi Tam Đảo. Hiện nay trung tâm chúng tôi đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm về con giống, cá thương phẩm và chuyển giao công nghệ nuôi trồng cá nước lạnh. Bảng báo giá cá bán buôn tại Vĩnh phúc như sau:
+, Cá tầm: 130.000/1kg.
+, cá hồi: 260.000/1kg
Vậy khách hàng nào có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoai 0987817225 hoặc Gmail: tranhanhvp88@gmail.comLink: http://agriviet.com/home/threads/11...i-khoi-luong-lon-gia-canh-tranh#ixzz27ea0upfJ
 
Top