Bán Cung cấp cây sưa đỏ trồng bóng mát

  • Thread starter nongchiphong
  • Ngày gửi
nongchiphong

nongchiphong

Lữ khách
#1
Hiện nay nhà vườn chúng tôi có một số lượng cây sưa công trình có thể cung cấp với số lượng vài trăm cây ĐKgốc từ 6-8-12 và 18-20cm


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-_k4VUolLZXA%2FUKregH1URjI%2FAAAAAAAA5eY%2FYRPaiccMTec%2FAgriviet.Com-DSC09246.JPG&hash=3923fd484fd81bea6b714e8c2ca5ff05


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-mZvOADIYv4Y%2FUKrevTdsN8I%2FAAAAAAAA5eg%2FeZrKikICzEo%2FAgriviet.Com-DSC09245.JPG&hash=a22ae2de909f12f53a50121eff7d6a5f


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-EybQH1fRYKs%2FUKre3pIuycI%2FAAAAAAAA5eo%2F1xX-BFsn3EY%2FAgriviet.Com-DSC09244.JPG&hash=7f55338aa7c5ee79908d3af915230aa0


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-FzZqul0NvHE%2FUKrfGZ0EGbI%2FAAAAAAAA5ew%2FFqPx3i2UoHI%2FAgriviet.Com-DSC09521.JPG&hash=57fb5b450afd28c1845c4b77fdec8edf


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-7eNuU-GzvIs%2FUKrfQmF5I5I%2FAAAAAAAA5e4%2FVFFUDGhVvjc%2FAgriviet.Com-DSC09518.JPG&hash=3fc6bda037b412cf967b20640789999f


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-eNHoGClZ-Nc%2FUKrfcsLtRtI%2FAAAAAAAA5fA%2FbcnOJmODwTY%2FAgriviet.Com-DSC09517.JPG&hash=c2b945ddb60700246f86b4218348d2a7


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-uFKgrzZw3Ic%2FUKrfk5WXAsI%2FAAAAAAAA5fI%2FucaQY2K6Z4g%2FAgriviet.Com-DSC09515.JPG&hash=f85fc19f8c1b3df9f7a5442228204be0


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-0-sjsrWmqvE%2FUKrfzu2ViwI%2FAAAAAAAA5fQ%2FGADyCj-WidM%2FAgriviet.Com-DSC09514.JPG&hash=8743fd7e86000e22beecaa5bbb9d4596


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-fI5esYhbI0w%2FUKrf6sVHIdI%2FAAAAAAAA5fY%2FxX1mBA-QpMI%2FAgriviet.Com-DSC09513.JPG&hash=1eb03d197031356e676f133eba83636a


proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-AE5h3f2fjTI%2FUKrgD5IeHXI%2FAAAAAAAA5fg%2F7qhwP_dsMfg%2FAgriviet.Com-DSC09512.JPG&hash=101998a992047b43407b19398b18cec3
 

Đối tácTop