Bán Cung cấp cây sưa đỏ trồng bóng mát

#1
Hiện nay nhà vườn chúng tôi có một số lượng cây sưa công trình có thể cung cấp với số lượng vài trăm cây ĐKgốc từ 6-8-12 và 18-20cm
 

Top