cung cấp cua lột, càng thịt ghẹ giá sỉ và nhiều sp khác

#1
<p>Cung cấp c&agrave;ng thịt ghẹ c&aacute;c loại: c&agrave;ng A,B,C, miếng đ&ugrave;i, th&acirc;n, đ&ugrave;i lớn, đ&ugrave;i bi (b&uacute;p)... ghẹ lột, cua lột h&agrave;ng đ&ocirc;ng lạnh. LH: Cty&nbsp;Thủy&nbsp;Sản Gia Hưng&nbsp;Thịnh 97/30 Phạm Ph&uacute; Thứ, p11, t&acirc;n B&igrave;nh.&nbsp;Ms Thủy 0903146656</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cung cấp càng ghẹ thịt ghẹ đông
- Địa chỉ: 97/30 Phạm phú Thứ, p11, Tân Bình
- Điện thoại: 0903146656 - Fax:
- email: thucpham_donglanh@yahoo.com.vn
 

hungvt

Lữ khách
#2
Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai!
 

tonyminh77

Lữ khách
#3
cung cấp đùi 1 , cáng A , thân miếng . dăm , cúm miếng . cùi chỏ cúm , giá rẻ nhất.

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

--------

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

--------

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)

--------

Hien minh dang che bien ghe thit cho mot so doi tac,neu ben Ban co hang ghe thit cap dong thi cho Minh xin mot so thong tin: dui lon+dam mieng+cang A gia va trong luong kg cap dong vao hungvt1985@gmail.com, thanh toan tien mat,Minh se len lay hang ngay kho.
Than chao! Lam lau dai![/QUOTE0

- chào bạn .mình chuyên phân phối , đùi 1 - dăm - miếng - càng A ,cúm miếng - cùi chỏ cúm , hàng nhận đặc theo yêu cầu , và hàng tươi , bạn nào có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với mình nha , mình đảm bảo hàng đẹp và giá cả thì hợp lý . 345 - kha vạn cân - thủ đức - TP HCM . fone . 0975510477 - 0908782618 ( minh)
 
Last edited: