Cung cấp đầu cá Basa đông lạnh

  • Thread starter SOBI CO.,LTD
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

SOBI CO.,LTD

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: SOBI CO.,LTD
- Địa chỉ: TP HCM
- Tel, Fax: 0988220800
- email: nguyenthithudong89@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; lượng cung lớn về đầu c&aacute; Basa đ&ocirc;ng lạnh với gi&aacute; 4,000đ/kg (gi&aacute; giao tại HCM).</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Qu&iacute; doanh nghiệp n&agrave;o quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua địa chỉ:</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Email: nguyenthithudong89@gmail.com</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">ĐT:0988 220 800 (Thu Đ&ocirc;ng).</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Skype : thudong.sobico.47</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Cảm ơn đ&atilde; đọc tin.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&agrave;o tr&acirc;n trọng.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top