Cung Cấp Dế Mèn Giống và Đế Thương Phẩm

  • Thread starter Trang Trại nuôi Dế Đoàn HÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang Trại nuôi Dế Đoàn Hương

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại nuôi Dế Đoàn Hương
- Địa chỉ: Đại Lâm-Tam Đa-Yên Phong-Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0986.008.528 :::
- email: nguyenvandoanqt@gmail.com
================================

<p>Trang trại Dế m&egrave;n giống Đo&agrave;n Hương tại địa chỉ Đại l&acirc;m-Tam Đa-Y&ecirc;n Phong-Bắc Ninh</p><p>Điện thoại: 986.008.528</p><p>Chuy&ecirc;n cung cấp Dế m&egrave;n Giống v&agrave; Dế thương phẩm cho tất cả mọi người c&oacute; nhu cầu để kinh doanh hoặc l&agrave;m thức ăn. Rất mong mọi người ủng hộ</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top