Bán Cung cấp Dúi giống, Nhím giống, Chồn Hương giống

#1
Cung cấp Dúi giống, Nhím giống, Chồn Hương giống<o:p></o:p>
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. <o:p></o:p>
Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiển trong nhiều năm chăn nuôi .<o:p></o:p>
- Địa chỉ liên hệ: Ngã Ba Trung Lương - Mỹ Tho - Tiền Giang.<o:p></o:p>
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân <o:p></o:p>
Bấm vào link dưới đây để xem ảnh Trại Dúi giống - Chồn hương giống - Nhím giống<o:p></o:p>

http://duichonnhim.blogspot.com
 

#2
Cung cấp Dúi giống, Nhím giống, Chồn Hương giống<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
- Nguời mua sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại khoa học hợp lý – thích ứng với địa phương. <o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
Đã được đúc kết trong nhiều năm kinh nghiệm thực tiển trong nhiều năm chăn nuôi .<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
- Địa chỉ liên hệ: Ngã Ba Trung Lương - Mỹ Tho - Tiền Giang.<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
- Điện thoại: 0984 741755 Chị Vân <o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>
Bấm vào link dưới đây để xem ảnh Trại Dúi giống - Chồn hương giống - Nhím giống<o:p style="-webkit-box-shadow: none !important; "></o:p>

http://duichonnhim.blogspot.com

Link: http://agriviet.com/home/threads/115920-Cung-cap-Dui-giong-Nhim-giong-Chon-Huong-giong#ixzz2BVpFLbPs
 
Top