CUNG CẤP GIỐNG BƯỞI DA XANH - GIỐNG PHẬT THỦ VÀ CÁC LOẠI CÂY ĂN QUẢ

#1
<p>CƠ SỞ SẢN XUẤT C&Acirc;Y GIỐNG CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT GIỐNG V&Agrave; CUNG ỨNG C&Aacute;C LOẠI GIỐNG C&Acirc;Y ĂN QUẢ CHẤT LƯỢNG CAO.</p><p>C&Acirc;Y BƯỞI DA XANH</p><p>
<br />
<br /></p><p>CAM V2</p><p>
<br />
<br />PHẬT THỦ</p><p>
<br /></p><p>[
<br />url=http://www.uphinh.vn/image/stream/1068997.jpg]
[/url]<br />&nbsp;CAM ĐƯỜNG CANH V&Agrave; CHANH Đ&Agrave;O</p><p>
[/</p><p>H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ NHẬN ĐƯỢC GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG CHẤT LƯỢNG CAO</p><p>KỸ SƯ N&Ocirc;NG NGHIỆP: ĐỨC LỢI</p><p>SĐT: 0985.056.486</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP: ĐỨC LỢI
- Địa chỉ: LỤC NGẠN - BẮC GIANG
- Điện thoại: 0985056486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com