Cung cấp giống chuối, lan cấy mô số lượng lớn

  • Thread starter tieuphongnl
  • Ngày gửi
T

tieuphongnl

Guest
Chúng tôi hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n [FONT=&quot]ở[/FONT] TP. HCM có kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng cung c[FONT=&quot]ấ[/FONT]p gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô s[FONT=&quot]ố[/FONT] l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n g[FONT=&quot]ồ[/FONT]m m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t s[FONT=&quot]ố[/FONT] gi[FONT=&quot]ố[/FONT]ng chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i Laba, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i già, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i xiêm, chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i tiêu.
Quy cách chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i:
- Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng cách [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trên lu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng, có t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 2 -3 lá, t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c r[FONT=&quot]ễ[/FONT] m[FONT=&quot]ớ[/FONT]i. Ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n [FONT=&quot]ươ[/FONT]m trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t. Sau 1 tháng có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
- Chu[FONT=&quot]ố[/FONT]i nuôi c[FONT=&quot]ấ[/FONT]y mô đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c thu[FONT=&quot]ầ[/FONT]n hóa 3 tháng trong b[FONT=&quot]ầ[/FONT]u đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]t, cao t[FONT=&quot]ừ[/FONT] 35 -40cm, có 4 -6 lá, có th[FONT=&quot]ể[/FONT] tr[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng tr[FONT=&quot]ự[/FONT]c ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p s[FONT=&quot]ả[/FONT]n xu[FONT=&quot]ấ[/FONT]t.
Lan Denro, Mokara, H[FONT=&quot]ồ[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]p, Đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a lan.
Ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c bán: mua đ[FONT=&quot]ứ[/FONT]t bán đo[FONT=&quot]ạ[/FONT]n.
Cá nhân, đ[FONT=&quot]ơ[/FONT]n v[FONT=&quot]ị[/FONT] có nhu c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u xin liên h[FONT=&quot]ệ[/FONT] v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i anh Phong qua đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] email: biotechnlu@gmail.com Ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c s[FONT=&quot]ố[/FONT] đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n tho[FONT=&quot]ạ[/FONT]i: 01227047627
 


Last edited by a moderator:
Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chúng tôi không báo giá trên diễn đàn. Xin thông cảm.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top