cung cap giong kỹ thuật chăn nuôi dê, dê thương phẩm

  • Thread starter ngodaiduong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

ngodaiduong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngodaiduong
- Địa chỉ: Tư sơn Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0936250125
- email:
================================

<p>L&agrave; nha chuy&ecirc;n&nbsp;cung cấp giống v&agrave; kĩ thuật chăn nu&ocirc;i d&ecirc;, dế thương phẩm. Đơn vị, h&ocirc;i gia đ&igrave;nh&nbsp;c&oacute; nhu cầu nhập giống, kĩ thuật, kinh doanh, bu&ocirc;n b&aacute;n dễ thương phẩm xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại 0936250125</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top