Cung cấp hạt giống Chuông Vàng(Tabebuia argentea)

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#1
Cung cấp hạt giống hoặc cây mạ(4-5 lá) giống hoa Chuông Vàng(Tabebuia argentea) tại TpHCM.
Giá tham khảo:
- Hạt giống: 1.000đ/hạt(bao vận chuyễn toàn quốc).Số lượng nhiều trên 1.000 hạt giá 800đ/hạt.
- Cây mạ 4 -5 lá giá 2.500đ/cây.
Vui lòng liên hệ: Vương 01267726760.
Đây là một số hình cây giống bố mẹ:Đây là hạt giống:
 

Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#3
Cung cấp hạt giống hoặc cây mạ(4-5 lá) giống hoa Chuông Vàng(Tabebuia argentea) tại TpHCM.
Giá tham khảo:
- Hạt giống: 1.000đ/hạt(bao vận chuyễn toàn quốc).Số lượng nhiều trên 1.000 hạt giá 800đ/hạt.
- Cây mạ 4 -5 lá giá 2.500đ/cây.
Vui lòng liên hệ: Vương 01267726760.


 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#4
Cung cấp hạt giống hoặc cây mạ(4-5 lá) giống hoa Chuông Vàng(Tabebuia argentea) tại TpHCM.
Giá tham khảo:
- Hạt giống: 1.000đ/hạt(bao vận chuyễn toàn quốc).Số lượng nhiều trên 1.000 hạt giá 800đ/hạt.
- Cây mạ 4 -5 lá giá 2.500đ/cây.
Vui lòng liên hệ: Vương 01267726760.


 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#7
Cung cấp hạt giống Chuông Vàng số lượng lớn!
Vui lòng liên hệ: Vương 01267726760.
 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#10
Cung cấp hạt giống Chuông Vàng số lượng lớn!
Vui lòng liên hệ: Vương 01267726760.