cung cấp hạt mắc ca < macadamia >

#1
hiện nay chúng tôi sắp cung cấp hạt giống cây mắc ca ra thị trường
hằng năm chúng tôi cung cấp vào thị trường tây nguyên vào khoảng 4 - 5 tấn hạt giống cây mắc ca
nếu tổ trức , doanh nghiệp , nhà vườn , cá nhân nào có nhu cầu nhập hạt giống mắc ca trong năm nay xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
Cá nhân: tiến đàm
địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
Tel, Fax: 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác


 

#2
tổ trức , nhà vườn , doanh nghiệp , cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
rất mong dc hợp tác với mọi người
 
#6
tổ trức , nhà vườn , doanh nghiệp , cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
rất mong dc hợp tác với mọi người 
#7
tổ trức , nhà vườn , doanh nghiệp , cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ trên
rất mong dc hợp tác với mọi người


 

#10
hiện nay chúng tôi sắp cung cấp hạt giống cây mắc ca ra thị trường
hằng năm chúng tôi cung cấp vào thị trường tây nguyên vào khoảng 4 - 5 tấn hạt giống cây mắc ca
nếu tổ trức , doanh nghiệp , nhà vườn , cá nhân nào có nhu cầu nhập hạt giống mắc ca trong năm nay xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
Cá nhân: tiến đàm
địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
Tel, Fax: 0983 916780
email: tiendam1958@gmail.com
chúng tôi rất mong được hợp tác

Link: http://agriviet.com/home/threads/61154-cung-cap-hat-mac-ca-lt-macadamia-gt-#ixzz1Z3QIv9eB