cung cấp kháng sinh nguyên liệu trong chăn nuôi và thủy sản

  • Thread starter công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
- Địa chỉ: 71A Hồ Bá Kiện-F15-Quận 10-TPHCM
- Tel, Fax: ::: FaX 0839706075
- email: info@namducorp.com.vn
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu trực tiếp&nbsp;kh&aacute;ng sinh nguy&ecirc;n liệu trong chăn nu&ocirc;i&nbsp; v&agrave; thủy sản từ Ấn Độ , Mỹ, Trung Quốc, Bulgari...Với phương ch&acirc;m ưu ti&ecirc;n h&agrave;ng đầu l&agrave; phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết giao h&agrave;ng nhanh, tận nơi, gi&aacute; cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo.Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc với Linh 0938652456.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top