Hợp tác Cung cấp khoai mì làm nguyên liệu thức ăn gia súc, thủy sản vv.

#1
Cung cấp số lượng lớn mì lát khô với giá tại nguồn, không qua trung gian, ký hợp đồng trực tiếp chủ hàng, các khẩu xa mát, hoa lư, hoàng diệu, chàng riệc. Chất lượng ổn định, không pha tạp, lượng hàng cung cấp ổn định. Xuống tận kho kiểm tra đối chứng, hình ảnh, mẫu hàng đầy đủ. Đủ loại hàng để cung cấp bao gồm thức ăn,cồn, xk, hàng đặt...vv..Có vận chuyển.

Liên hệ: 0988 549 619 - Nhân.
 

#2
Cung cấp số lượng lớn mì lát khô với giá tại nguồn, không qua trung gian, ký hợp đồng trực tiếp chủ hàng, các khẩu xa mát, hoa lư, hoàng diệu, chàng riệc. Chất lượng ổn định, không pha tạp, lượng hàng cung cấp ổn định. Xuống tận kho kiểm tra đối chứng, hình ảnh, mẫu hàng đầy đủ. Đủ loại hàng để cung cấp bao gồm thức ăn,cồn, xk, hàng đặt...vv..Có vận chuyển.Liên hệ: 0988 549 619 - Nhân.
 
#3
Cung cấp số lượng lớn mì lát khô với giá tại nguồn, không qua trung gian, ký hợp đồng trực tiếp chủ hàng. Chất lượng ổn định, không pha tạp, lượng hàng cung cấp ổn định. Xuống tận kho kiểm tra đối chứng, hình ảnh, mẫu hàng đầy đủ. Đủ loại hàng để cung cấp bao gồm thức ăn,cồn, xk, hàng đặt...vv..Có vận chuyển.

Liên hệ: 0988 549 619 - Nhân.

 
#4
Cung cấp mì lát làm thức ăn chăn nuôi, làm cồn và xuất khẩu, số lượng lớn, ổn định - không pha tạp, không trung gian. Có doanh nghiệp và kho tại cả việt nam và campuchia, khách xem trực tiếp hàng.
Liên hệ - 0988 549 619 Nhân.
 
#5
Cung cấp mì lát làm thức ăn chăn nuôi, làm cồn và xuất khẩu, số lượng lớn, ổn định - không pha tạp, không trung gian. Có doanh nghiệp và kho tại cả việt nam và campuchia, khách xem trực tiếp hàng.
Liên hệ - 0988 549 619 Nhân.
 
#6
Cung cấp mì lát cho các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất trong nước. Mặt hàng đa dạng, giá thị trường, không trung gian, xem hàng trực tiếp, hàng cung ổn định không pha tạp, sản lượng một ngày khoảng 500tấn. Ưu tiên cho các đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi, xuất khẩu. Giá tham khảo mì thức ăn 4350.

Liên hệ : Nhân - 0988 549 619.
Mail : kevinnguyen_310@yahoo.com
 
#7
Cung cấp mì lát, bắp, bã mì giá gốc - không trung gian.

Chất lượng ổn định đảm bảo, đủ chuẩn vào nhà máy và xk.

Mẫu hàng và kho bãi đầy đủ, đáp ứng được các đơn hàng lớn, hàng gom trực tiếp từ nguồn. Ký hợp đồng trực tiếp.

Làm hàng theo hợp đồng, giá ổn định, không bóp lượng hàng theo thời giá.

Thanh toán cọc 30%, giao tiền ngay khi hàng đi.

Liên hệ - 0988.549.619 Nhân.
 

#8


Cung cấp mì lát, bắp, bã mì, mì nghiền giá gốc - không trung gian.

Chất lượng ổn định đảm bảo, đủ chuẩn vào nhà máy và xk.

Mẫu hàng và kho bãi đầy đủ, đáp ứng được các đơn hàng lớn, hàng gom trực tiếp từ nguồn. Ký hợp đồng trực tiếp.

Làm hàng theo hợp đồng, giá ổn định, không bóp lượng hàng theo thời giá.

Thanh toán cọc 30%, giao tiền ngay khi hàng đi.

Liên hệ - 0988.549.619 Nhân.
 
Top