Cung cấp lợn rừng giống tại Ba Vì Hà Nội

  • Thread starter heorungbv
  • Ngày gửi
H

heorungbv

Lữ khách
#1
- Tên DN/Cá nhân: Trại lợn rừng Ba Vì
- Địa chỉ: Thôn 6 _ Ba Trai_ Ba Vì_ Hà Nội
- Tel, Fax: 0982456140
- email: tan170382@gmail.com
================================ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F+%2F%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ETrang+tr%E1%BA%A1i+%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3El%E1%BB%A3n+r%E1%BB%ABng+Ba+V%C3%AC%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E+Hi%E1%BB%87n+nay+%C4%91%C3%A3+c%C3%B3+l%E1%BB%A3n+gi%E1%BB%91ng.Ch%C3%BAng+t%C3%B4i+nh%E1%BA%ADn+cung+c%E1%BA%A5p+con+gi%E1%BB%91ng+l%E1%BB%A3n+r%E1%BB%ABng+gi%E1%BB%91ng%2Cl%E1%BB%A3n+r%E1%BB%ABng+th%E1%BB%8Bt...+L%E1%BB%A3n+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+t%C3%B4i+%C4%91c+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+l%E1%BA%A5y+t%E1%BB%AB+tr%E1%BA%A1i+ch%C4%83n+nu%C3%B4i+qu%E1%BB%91c+gia%2Cch%C4%83n+nu%C3%B4i+theo+%C4%91%C3%BAng+quy+tr%C3%ACnh+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt%2Cti%C3%AAm+ph%C3%B2ng+%C4%91%E1%BA%A7y+%C4%91%E1%BB%A7%2C+c%C3%B3+s%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BB%81+kh%C3%A1ng+cao%2C%C4%91%C3%A3+thu%E1%BA%A7n+d%C6%B0%E1%BB%A1ng+v%C3%A0+th%C3%ADch+nghi+t%E1%BB%91t+v%E1%BB%9Bi+kh%C3%AD+h%E1%BA%ADu+mi%E1%BB%81n+B%E1%BA%AFc%2C+sinh+s%E1%BA%A3n+t%E1%BB%91t%2C+c%C3%B3+%C4%91%E1%BB%A7+ch%E1%BB%A9ng+nh%E1%BA%ADn+s%C3%A1c+minh+ngu%E1%BB%93n+g%E1%BB%91c%2C+v%C3%A0+sac+nh%E1%BA%ADn+c%E1%BB%A7a+ki%E1%BB%83m+l%C3%A2m+H%C3%A0+N%E1%BB%99i...+%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E-+Nh%E1%BA%ADn+t%C6%B0+v%E1%BA%A5n+thi%E1%BA%BFt+k%E1%BA%BF+mi%E1%BB%85n+ph%C3%AD+m%C3%B4+h%C3%ACnh+nu%C3%B4i%2C+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+k%E1%BB%B9+thu%E1%BA%ADt+ch%C4%83n+nu%C3%B4i%2C+l%C3%A0m+chu%E1%BB%93ng+tr%E1%BA%A1i+t%E1%BB%9Bi+khi+c%C3%B3+l%E1%BB%A3n+sinh+s%E1%BA%A3n...%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3EQu%C3%BD+kh%C3%A1ch+c%C3%B3+nhu+c%E1%BA%A7u+tham+quan+trang+tr%E1%BA%A1i+ho%E1%BA%B7c+mua+b%C3%A1n+xin+vui+l%C3%B2ng+li%C3%AAn+h%E1%BB%87%3A%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3ETrang+tr%E1%BA%A1i+l%E1%BB%A3n+r%E1%BB%ABng+Ba+V%C3%AC.Th%C3%B4n+6_+X%C3%A3+Ba+Tr%E1%BA%A1i_+Huy%E1%BB%87n+Ba+V%C3%AC_+H%C3%A0+N%E1%BB%99i.%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3CFONT+color%3Dblack%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3Co%3Ap%3E%3C%2Fo%3Ap%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%C4%90T%3A0982456140+or+0433881022%3C%2FFONT%3E%3C%2FFONT%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E+%3C%2FP%3E%3CP%3E+%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CFONT+color%3Dblue%3E%3CFONT+face%3DTahoma%3E%3CIMG+alt%3D&hash=93c2cd0165815c1c3abc8b6e06142ea0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2F0d69d845.jpg&hash=bcf714d5f3aa730ea31be5af7a6c8987

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2Fe99057b5.jpg&hash=2e77bc437134a77cda0e6838ce84a957
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2F82050ea8.jpg&hash=51570313e2c1110f4c8cb4aec64ff68f

<o:p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2F2fc101d3.jpg&hash=e5bee33259e8ffd717d0de59c9bea218
</o:p>

<o:p></o:p>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2F34e9dcdd.jpg&hash=0d4f14a6722b5d782b57e091971564f4
 
Last edited:
H

heorungbv

Lữ khách
#3
Vì điều kiện ít có thời gian online nên mong bà con cô bac nao thực sự quan tâm, muôn tim hiểu vui lòng liên lạc với chúng tôi qua đt.để biết thêm chi tiết. Rất hoan nghênh bà con nào có nhã ý tới thăm quan!!
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2F17569fb7.jpg&hash=81b21044e377cd89c1d2b4c38c204617
 
H

heorungbv

Lữ khách
#5
Trung thực và uy tin là phương trâm của trang trại lợ rừng Ba Vì!!!! Mời bạn đến thăm quan mô hình trang trại.
 
Last edited:
H

heorungbv

Lữ khách
#9
Trang trại lợn rừng Ba Vì Hiện nay đã có lợn giống.Chúng tôi nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của chúng tôi đc được lấy từ trại chăn nuôi quốc gia,chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật,tiêm phòng đầy đủ, có sức đề kháng cao,đã thuần dưỡng và thích nghi tốt với khí hậu miền Bắc, sinh sản tốt, có đủ chứng nhận sác minh nguồn gốc, và sac nhận của kiểm lâm Hà Nội... <o:p></o:p>
- Nhận tư vấn thiết kế miễn phí mô hình nuôi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại tới khi có lợn sinh sản...<o:p></o:p>
Quý khách có nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua bán xin vui lòng liên hệ:<o:p></o:p>
Trang trại lợn rừng Ba Vì.Thôn 6_ Xã Ba Trại_ Huyện Ba Vì_ Hà Nội.<o:p></o:p>
ĐT:0982456140 or 0433881022
Trang trại lợn rừng Ba Vì Hiện nay đã có lợn giống.Chúng tôi nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của chúng tôi đc được lấy từ trại chăn nuôi quốc gia,chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật,tiêm phòng đầy đủ, có sức đề kháng cao,đã thuần dưỡng và thích nghi tốt với khí hậu miền Bắc, sinh sản tốt, có đủ chứng nhận sác minh nguồn gốc, và sac nhận của kiểm lâm Hà Nội... <o:p></o:p>
- Nhận tư vấn thiết kế miễn phí mô hình nuôi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại tới khi có lợn sinh sản...<o:p></o:p>
Quý khách có nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua bán xin vui lòng liên hệ: <o:p></o:p>
Trang trại lợn rừng Ba Vì.Thôn 6_ Xã Ba Trại_ Huyện Ba Vì_ Hà Nội. <o:p></o:p>
ĐT:0982456140 or 0433881022

Trang trại lợn rừng Ba Vì Hiện nay đã có lợn giống.Chúng tôi nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của chúng tôi đc được lấy từ trại chăn nuôi quốc gia,chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật,tiêm phòng đầy đủ, có sức đề kháng cao,đã thuần dưỡng và thích nghi tốt với khí hậu miền Bắc, sinh sản tốt, có đủ chứng nhận sác minh nguồn gốc, và sac nhận của kiểm lâm Hà Nội... <o:p></o:p>
- Nhận tư vấn thiết kế miễn phí mô hình nuôi, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại tới khi có lợn sinh sản...<o:p></o:p>
Quý khách có nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua bán xin vui lòng liên hệ:<o:p></o:p>
Trang trại lợn rừng Ba Vì.Thôn 6_ Xã Ba Trại_ Huyện Ba Vì_ Hà Nội.<o:p></o:p>
ĐT:0982456140 or 0433881022
http://heorungbavi.com
một vài hình ảnh của trang trại
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2FIMG151.jpg&hash=03335d47c5c01a3a02cc9f3f0969d347proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2FIMG191.jpg&hash=1491145557b5d65ae66ccabb559408cb
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi965.photobucket.com%2Falbums%2Fae135%2Fheorungbv%2FIMG152.jpg&hash=9bcecbec43bdc816abad46eb83002544

 
H

heorungbv

Lữ khách
#10
Nhận chuển giao công nghệ nuôi, nhận tư vẫn miễn phi chuồng trại với những bà con cô bác xa gần quan tâm và muốn phát triển nuôi heo rừng.........
 

Quảng cáo

Top