CUNG CẤP LƯỚI CHE

  • Thread starter công ty TNHH THÁI VIỆT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty TNHH THÁI VIỆT

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH THÁI VIỆT
- Địa chỉ: 166 HÀ HUY GIÁP, Q12, TP HCM
- Tel, Fax: 0933277320
- Email: sacmauk10@yahoo.com
================================

CUNG CẤP SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI
LƯỚI CHE NẮNG (LƯỚI LAN)
MÀNG NHÀ KÍNH
LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG
LƯỚI MÙN
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận