cung cấp mực nang,mực trứng,bạch tuột phan thiết giá gốc tại tp.hcm

  • Thread starter thuan_tommy
  • Ngày gửi
T

thuan_tommy

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Nhận cung cấp h&agrave;ng đi tp.hcm , đ&agrave; lạt , c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận &hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Gi&aacute; b&aacute;n tại tp.HCM, Đ&agrave; Lạt (<strong>đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển </strong>) ng&agrave;y 20/8/2012</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực Nang l&agrave;m sạch c&aacute;c loại :&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Loại 1&nbsp; : 300g-up (1-3con/1kg) gi&aacute; 155.000vnd/1kg<br /> Loại 2 &nbsp;: 70g-300g (4-15 con/1kg) gi&aacute; 130.000vnd/1kg<br /> Loại 3 &nbsp;: nhỏ hơn 70g (16-30 con/kg) gi&aacute; 100.000vnd/1kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Mực nang n&uacute;t l&agrave;m sạch 60.000/kg</span><span style="font-size: 14pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực trứng loại A : 12-up gi&aacute; 115.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9-12 gi&aacute;&nbsp; 110.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực trứng loại B : 12-up gi&aacute; 100.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9-12 gi&aacute;&nbsp; 95.000 vnd</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột tươi nhỏ nguy&ecirc;n con 60.000/kg </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột tươi lớn (2 da ) nguy&ecirc;n con 95.000/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột kẽm ( phủ ) nhỏ nguy&ecirc;n con 40.000/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột kẽm ( phủ ) lớn nguy&ecirc;n con 65.000/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Kh&ocirc; mực , v&agrave; c&aacute;c loại hải sản kh&aacute;c xin li&ecirc;n hệ </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">H&agrave;ng thu mua từ ghe đ&aacute;nh bắt h&agrave;ng ng&agrave;y, chuyển đi liền n&ecirc;n rất tươi , ngon , số lượng ổn định </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial">Li&ecirc;n hệ :</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Vựa mực H&ograve;a Thuận </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> L&ocirc; A </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Cảng c&aacute; phan thiết &ndash;p.đức thắng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">A.Thuận 0908335188<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial"><a href="mailto:thuan_tommy@yahoo.com">thuan_tommy@yahoo.com</a></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trịnh văn thuận
- Địa chỉ: phan thiết, bình thuận
- Điện thoại: 0908335188 - Fax:
- email: thuan_tommy@yahoo.com
 

Top