Bán Cung cấp Phân trùn, Dịch trùn, Trùn quế đông lạnh

  • Thread starter TrunQueĐatĐo
  • Ngày gửi
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#1
- Tên DN/cá nhân: TRẠI TRÙN QUẾ ĐẤT ĐỎ.
- Địa chỉ: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0983.834.364
- Email: ducpham_d@yahoo.com.vn
-------------------------
Agriviet.Com-trai-trun.jpg


Agriviet.Com-trun-que.jpg


Nhận cung cấp:
- Phân trùn quế.
- Trùn quế đông lạnh.
- Dịch trùn quế.
 

Last edited:
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#2
Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
 
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#3
Cung cấp Phân trùn, Dịch trùn, Trùn quế đông lạ

Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#4
Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#5
Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#9
Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 
T

TrunQueĐatĐo

Lữ khách
#10
Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 

Đối tácTop