Bán Cung cấp Phân trùn, Dịch trùn, Trùn quế đông lạnh

#1
- Tên DN/cá nhân: TRẠI TRÙN QUẾ ĐẤT ĐỎ.
- Địa chỉ: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0983.834.364
- Email: ducpham_d@yahoo.com.vn
-------------------------
Nhận cung cấp:
- Phân trùn quế.
- Trùn quế đông lạnh.
- Dịch trùn quế.
 

Last edited:
#3
Cung cấp Phân trùn, Dịch trùn, Trùn quế đông lạ

Nhận cung cấp: Phân trùn quế, Trùn quế đông lạnh, Dịch trùn quế.
Liên hệ: 0983.834.364
 
Top