Cung cấp Rắt biển làm thức ăn nuôi tôm, cua , cá

  • Thread starter linhvan
  • Ngày gửi
L

linhvan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Linh
- Địa chỉ: Giao Thủy - Nam Định
- Tel, Fax: 0942065289
- email: huyen.le@kti.com.vn
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể&nbsp;cung cấp c&aacute;c loại Rắt biển để l&agrave;m thức ăn nu&ocirc;i t&ocirc;m, cua ,c&aacute;, hoặc chế biến thức ăn gia s&uacute;c với số lượng lớn,&nbsp;đảm bảo,&nbsp;gi&aacute; cả thỏa thuận. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ tới Văn Linh, số Điện thoại 0942 065 289, hoặc gởi email tới: <a href="mailto:huyen.le@kti.com.vn">huyen.le@kti.com.vn</a>, hoặc qua Skype: huyen.le.kti. </p>
 
Top