Cung Cấp Rau Củ Quả Cho Nhà Hàng, Quán Ăn.. Tại TP.HCM

#1
<p class="p_first"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.vietnamfoods.com.vn/homepage">Vietnamfoods</a> </span><strong><span style="color: #ff0000">chuy&ecirc;n cung cấp Rau củ quả,<a title="rau an toàn" target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietnamfoods.com.vn/homepage">rau an toàn</a> cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn, các trường học..</span>.</strong> với giá cả phải chăng và dịch vụ giao hàng t&acirc;̣n nơi.</span></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><span style="font-size: x-large"><a rel="nofollow" target="_blank" title="rau củ quả" href="http://vietnamfoods.com.vn/san-pham/pid/12/rau-an-toan.html">Rau củ quả</a> tại Vietnamfoods gồm c&oacute; đầy đủ c&aacute;c loại <br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: times new roman,times"><a rel="nofollow" target="_blank" title="rau củ quả" href="http://vietnamfoods.com.vn/san-pham/pid/12/rau-an-toan.html">Rau Củ quả</a> tại Vietnamfoods đều c&oacute; nguồn gốc xuất xứ r&otilde; r&agrave;ng, v&agrave; đ&atilde; được chứng nhận vệ sinh an to&agrave;n <a title="thực ph&acirc;̉m" target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietnamfoods.com.vn/homepage">thực phẩm</a>, rất tươi ngon. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết những sản phẩm đến tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng l&agrave; sản phẩm chất lượng tốt nhất, nh&acirc;n vi&ecirc;n KCS của Vietnamfoods kiểm tra chặt chẽ sản phẩm trước khi đến tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large">&nbsp; Li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="line-height: 15px; font-weight: bold; font-family: arial,sans-serif; font-size: 14pt">Tel : (08) 6255 2679 - (08) 6250 9697 - (08) 6255 0068</span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large">Hotline : 0987799268<strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietnamfoods.com.vn/">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM SẠCH V&Agrave; AN TO&Agrave;N VIỆT NAM</a></strong></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><strong>Địa chỉ văn ph&ograve;ng: 161/21 Đường HT17, P.Hiệp Th&agrave;nh, Q.12, TP.HCM.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><strong>Xưởng chế biến thực phẩm: 199/29 Đường B&ugrave;i Văn Ngữ,&nbsp;P.Hiệp Th&agrave;nh, Q.12, TP.HCM.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"><strong>Email: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:sales@vietnamfoods.com.vn">sales@vietnamfoods.com.vn</a></strong></span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: large">Website bán lẻ:&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietnamfoods.com.vn/">http://vietnamfoods.com.vn/</a></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vietnamfoods
- Địa chỉ: 161/21 Hiệp Thành Q12 Tp.HCM
- Điện thoại: 0862552679 - Fax: 0933302896
- email: vietnafoods123@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx