Cung cấp rong mơ khô dạng thô số lượng lớn cho công ty, doanh nghiệp chế biến, ..