Bán Cung cấp Sỉ chuối sấy giòn các chợ, cả nước 01275554268


Cung cấp Sỉ chuối sấy, chuối ép khô các chợ, cả nước 01275554268


Cơ sở sản xuất - kinh doanh chuối sấy Như Ý Miền Tây - Chi nhánh Sài Gòn cung cấp Chuối sấy giòn, chuối ép khô Miền Tây

Sản phẩm Chuối Sấy được sử dụng hoàn toàn 100% nguyên liệu tự nhiên, sẵn có tại Việt Nam. Chuối sau khi được sấy vẫn giữ được hương vị và các thành phần giá trị dinh dưỡng vốn có trong trái chuối tươi.

Hiện cơ sở chuyên đóng thành thùng 10Kg., 100kg

Giá cả hợp lý

LH:01275554268

Trần Hợi, Khánh Hưng (H.Trần Văn Thời)

Hoặc 9A Song Hành Quốc Lộ 22 TP.HCMFsd8wSq_QiKdgmDn-Uqib5owKA7J09dx9d2zMLFCah9KCDVo4EW8HJfKVHKozrxI6UeBjl8_2St_GUp35DjmGeOqK_QzvmmxsV_U4OySuLqa0DvSP8KxJPph1YDj3-LJ_Fkm6con


y9A5AnMWDyWuemmJKYg05U22tQ08axZ3uEwKeeguNgnK5iQVBxtB-LNjSCYeVgYhcEjUmu2RqM_RKQlQStYRTdZbUDMllwmMXKOj0PpmMecqXH_DkX3fMZiWtG0I2540IPxiLOwy


9m5NzBsYrySjQutsmiQ-zOpnu61CtqXpYZBq_ps0ui4XBR_pwczsC6Q-4a5LLh7-I1itN2m-_RIwlXL_KNNEJJIQBS8k8vvHzG8DX44Pf2DFu0gm4GoCZYndLK42c1pY65Od1h-2


Jca2p4xOib3U75nhTxuzxzE-XbhSrpoj24oepztQAje-fbpUXwXNUnksmazjk4bAHrtdeLkNY7qgZo0ht1KdbBH4wrFdC3MEUEylUPFw8WTIxT23kRHQ1Kh26b1jhsxZtL8nF8M8


UbobO89a7xODrJu94adPbtIPTpCEPARHialMrMlO3NGtc5cHczJ2yjETgwYnocJnHUZxNOQiSo5eaZHdmRt1sGwezrqP6emJm0xMuru_KOYLkbAgk1MM3I6ZuVLOuTXh8s7g_wbJ


8GRHGAxQEwrcdbeD0HvLGzfemXl4NvWMPop5CO2ZH2YaiOIJOzpUWrCEUzj26jA_k0DZ86uHLrTZZCqaG61dTfEJXOgZ63rI-1_yKkM7fzbaQQIrVG0JnJH2boNUvFKrThnjOxe-


60JAflfXxHJ1pvFeVw4dF4W4acLCJ78eEeCef7JzElWLD2xXSnupKy_3xc59j9jjVOKqjiQNvvFGHYmRRU0qQ4O958aHqkMm5b_oRaAVa4GmB1P7co3qlC3zsXrTWK1TWEwTwDrS


CtKQwlRP4L8EVlTzsSDrgbUuDj-vtwkIaMMsSqTaupiFVHGt0A3s5AAFc9B9VNgzMdsfaUrR4tsSgK51ATL-ooMzfsossH-XmdHZocKNMRlPNjCztJgjXvd4vZfP3_3EerGaE7dN


sV_3PqtCH2CF3vdyr1P5gMzT5LxLm0kxOXb-I_KdIsZEmz5XzzmfJqogO5vVeZrD8Mfeft6ff5mscry5HXHqtPwzFLu3fXwq9y7OHJNYtWEdJUzUqTj-hTd6rUhQ43t_XOcew0WZ


rLfNEbMd4oi-P66c6rVkL1aNNjWeoeeArK8losIOblaBRW13q3ql50a29uz4k-fGURiJjT3kR0Ni0XoUqvqEwwxWi5Jlai5tL27afrZ5d5swFWO1rpdslu8Dh9UPcQ4Gpy0iq3gW


_t3dgry5ZOGF-7dv-At2h0OifC8bo4RCidyESwyfosjPqIZAgMtvizBbj-bBr9OThYZ7X08-RBvQVNKTbwDU6UqP4lEsVGVwO0u3uxWjuTWWqYZQUXZANhKP4pdw3XdQ-7dHA9jQ


RVS6ZvhLaDsRWfem_GPbEEwk6KsxHeGoUedXDqPvkvbKcQlHDJFPOLs9za5BRXddW-8mukz0SHwoMH1dWv3UIaLmY-Z8dJ-JAbxZq-1q-f_PVAgcjkQoRXNLMP7067v_XHaPBlEn

23534480584_53d860ace4_o.jpg


23534480584_53d860ace4_o.jpg
 


Last edited:


Back
Top