Cung cap thiet bi chan nuoi lon, ga cong nghe cao

  • Thread starter Dang Xuan Dat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Dang Xuan Dat

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dang Xuan Dat
- Địa chỉ: Ha Dong Ha Nopi
- Tel, Fax: 0983170104
- Email: dangxuan_dat2001@yahoo.com
================================

Chung toi chuyen tu van xay dung trang trai, cung cap trang thiet bi chan nuoi cho ga , lon theo mo hinh cong nghe cao, o cac qui mo trang trai .
Cac nha dau tu xay dung trang trai quan tam xin moi lien hetheo so 0983.170104. Chan thanh cam on.
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop