Cung cap thiet bi chan nuoi lon, ga cong nghe cao

  • Thread starter Dang Xuan Dat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

Dang Xuan Dat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dang Xuan Dat
- Địa chỉ: Ha Dong Ha Nopi
- Tel, Fax: 0983170104
- Email: dangxuan_dat2001@yahoo.com
================================

Chung toi chuyen tu van xay dung trang trai, cung cap trang thiet bi chan nuoi cho ga , lon theo mo hinh cong nghe cao, o cac qui mo trang trai .
Cac nha dau tu xay dung trang trai quan tam xin moi lien hetheo so 0983.170104. Chan thanh cam on.
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top