Cung cấp thỏ giống, nhận bao tiêu sản phẩm

  • Thread starter TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0985 222 342
- email: saothangnam_1@yahoo.com
================================

<div id="post_message_16782"><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con! </strong><br /> B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i thỏ giống ngoại Newzealand, thỏ california, thỏ Ph&aacute;p. <br /> Xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ:Trại Giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh B&igrave;nh <br /> X&atilde; Sơn H&agrave; - Nho Quan - Ninh B&igrave;nh. C&aacute;ch thị x&atilde; Tam điệp Ninh B&igrave;nh 12Km <br /> Điện Thoại: 03032 486 532 Fax: 0303 676 334 <br /> Trại Giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh B&igrave;nh l&agrave; trại li&ecirc;n doanh với Nhật Bản. <br /> Trại chuy&ecirc;n cung cấp thỏ giống, thỏ thịt, dụng cụ chăn nu&ocirc;i, thuốc th&uacute; y, vacxin, giống c&acirc;y thức ăn phục phụ chăn nu&ocirc;i thỏ. Nhận tư vấn kỹ thuật, thiết lập trang trại chăn nu&ocirc;i thỏ. <br /> <strong>Một số chỉ ti&ecirc;u kỹ thuật của giống thỏ</strong>: <br /> - Khối lượng trưởng th&agrave;nh: 5.5- 6 Kg <br /> - Số lứa đẻ/c&aacute;i/năm trung b&igrave;nh: 5.5 - 6 lứa <br /> - Số con/lứa: trung b&igrave;nh 6-8 con <br /> - Khối lượng b&aacute;n thịt sau ba th&aacute;ng l&agrave;: 2.5 - 3Kg <br /> <strong>Gi&aacute; thỏ giống tại b&aacute;n tại Trại c&oacute; khối lượng 1.3 - 2kg:</strong> <br /> Thỏ Newzealand, thỏ California: 85 000 đồng/kg <br /> Thỏ Ph&aacute;p: 110 000 đồng/kg <br /> Thỏ b&aacute;n thịt: 50 000 đồng/kg <br /> <strong>Gi&aacute; một số giống cỏ phục vụ chăn nu&ocirc;i thỏ: </strong><br /> - Hạt cỏ ghine: 350 000 đồng/kg <br /> - Hom giống ghne: 3 500 đồng/kg <br /> - Hom ch&egrave; khổng lồ: 5 000 đồng/kg <br /> - Hạt Stylo 600 000 đồng/kg <br /> - Hạt đậu sơn t&acirc;y: 400 000 đồng/kg <br /> Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Phụ tr&aacute;ch kỹ thuật - B&aacute;n h&agrave;ng: Nguyễn Văn Sao. Điện thoại: 0985 222 342. Mail: <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:saothangnam_1@yahoo.com">saothangnam_1@yahoo.com</a><br /> <em><strong>K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng!</strong></em></div> <!-- / message --> <!-- controls --> <a rel="nofollow" href="http://agriviet.com/home/newreply.php?do=newreply&amp;p=16782"><img border="0" alt="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" title="Trả Lời Với Tr&iacute;ch Dẫn" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/quote.gif" /></a>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top