Cung Cấp Trĩ 7 màu ( Xanh, Đỏ, Vàng), Gà Lôi Swinhoe, Kalij, Đặc biệt trĩ Peach mùa 2014

  • Thread starter 0937888247
  • Ngày gửi
0

0937888247

Lữ khách
#1
Mùa sinh sản đã đến, hiện chúng tôi có con giống mùa 2014 đã lên màu. AE có nhu cầu alo 0937.888.247. Trại ở Long Thành Đồng Nai
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-2USoIylnIr4%2FVLSNJVIljAI%2FAAAAAAADkPk%2FJvRM2K7F1WA%2FAgriviet.Com-4.jpg&hash=a3724bd8a08402dde016a308b747532a

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-gOrWzeOiGos%2FVLSNK1tjiiI%2FAAAAAAADkPs%2FSw1To8tMpeA%2FAgriviet.Com-10377243_864545466891843_565970737601092689_n.jpg&hash=6a62e792498c8cd33bb0feab250ec42c

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-AFjY-MrFr7o%2FVLSNQN01bkI%2FAAAAAAADkP0%2F2wbv5fJIGdo%2FAgriviet.Com-20140330_104557.jpg&hash=91c0a624dc8c33fdc234bfa03a59718b

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-7tZ5HojJ1Zk%2FVLSNVx6rlcI%2FAAAAAAADkP8%2FvcGp5G19jtg%2FAgriviet.Com-20140330_104600.jpg&hash=099bdbac7f1a9d92b2282da8c34f1e9a

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F--jNgoLWhIGA%2FVLSNdsUCjlI%2FAAAAAAADkQE%2FMOjPnwGEOFw%2FAgriviet.Com-20140330_104631.jpg&hash=76a7b7e2aa73e60770248d939eaefacf

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-qR2kD2GRgkU%2FVLSNeqOqrgI%2FAAAAAAADkQM%2FmqcB4UXmDGo%2FAgriviet.Com-1.jpg&hash=509ffa6b2c9f5d199cf4ff34dffd5e28

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-zD3x5RENMqY%2FVLSNfpL8CaI%2FAAAAAAADkQU%2F35i_K_gRvTk%2FAgriviet.Com-images.jpeg&hash=2aea16dcc57c3e1941fd28b04dcc6bd1

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-4Tc-qk1uN_g%2FVLSNkuDPFgI%2FAAAAAAADkQc%2Fkged40CyLw4%2FAgriviet.Com-IMG_0514.jpg&hash=5239d19f333ac519d9cd3861a2461b0b
 

H

Ho Nguyen

Lữ khách
#6
xin lỗi vi chưa nói rõ, 1 cap mùa rồi la tằm 6 - 7 tháng tuổi thôi (trĩ 7 màu xanh)
 

Đối tácTop