Cung Cấp Vi sinh sử lý ao nuôi của Mỹ ( Accelobac Ag)

1tien2

Lữ khách
#1
CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG NUÔI TÔM NHẬP KHẨU TỪ MỸ:

- Accelobac ® AG- Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- MicrofermII With Enzyme - Men tiêu hóa Mỹ

- Aqua Gro Mỹ (Giải độc gan, kích thích ngon miệng, tăng trọng nhanh)

- Propep F - Dinh dưỡng Mỹ (Siêu tăng trọng)

- Zar-Min (khoáng chất trộn thức ăn, khoáng tạt)

- Efinol WT-19 - Vi sinh nguyên liệu (xử lý nước ao nuôi)

- BIOTA AQ500 - Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- Aquavitamix_Bộ Vitamin hỗn hợp Mỹ(vitamin premix)

- BKC 80% : Benzalkonium Chloride (BKC) diệt vi khuẩn, tảo

- TCCA 90% (Tricholoroisocyanuric acid) diệt vi khuẩn, tảo

- Oxytetraciline - kh áng sinh

- Vitamin C 99% (thùng carton), Vitamin B2 bột trộn, B3, B5, B6, B9, B12, D3

- EDTA-NA4+ (Nhật) giải độc khí, giảm độ nhớt, váng bọt, khử kim loại

- Sodium Triophostphat Natri (TQ) khử phèn, kim loại, hấp thu Chlorine tồn dư.

----------

CÔNG TY TNHH TM DV XNK TÂN PHONG

TAPO Co., LTD M·ST: 0312695075

153 Bàu Cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tell: 08.66763762, 0906.022.459, 0907.724.939

Mail: hoachattanphong@gmail.com
 

1tien2

Lữ khách
#2
CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG NUÔI TÔM NHẬP KHẨU TỪ MỸ:

- Accelobac ® AG- Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- MicrofermII With Enzyme - Men tiêu hóa Mỹ

- Aqua Gro Mỹ (Giải độc gan, kích thích ngon miệng, tăng trọng nhanh)

- Propep F - Dinh dưỡng Mỹ (Siêu tăng trọng)

- Zar-Min (khoáng chất trộn thức ăn, khoáng tạt)

- Efinol WT-19 - Vi sinh nguyên liệu (xử lý nước ao nuôi)

- BIOTA AQ500 - Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- Aquavitamix_Bộ Vitamin hỗn hợp Mỹ(vitamin premix)

- BKC 80% : Benzalkonium Chloride (BKC) diệt vi khuẩn, tảo

- TCCA 90% (Tricholoroisocyanuric acid) diệt vi khuẩn, tảo

- Oxytetraciline - kh áng sinh

- Vitamin C 99% (thùng carton), Vitamin B2 bột trộn, B3, B5, B6, B9, B12, D3

- EDTA-NA4+ (Nhật) giải độc khí, giảm độ nhớt, váng bọt, khử kim loại

- Sodium Triophostphat Natri (TQ) khử phèn, kim loại, hấp thu Chlorine tồn dư.

----------

CÔNG TY TNHH TM DV XNK TÂN PHONG

TAPO Co., LTD M·ST: 0312695075

153 Bàu Cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tell: 08.66763762, 0906.022.459, 0907.724.939

Mail: hoachattanphong@gmail.com
 

1tien2

Lữ khách
#3
CÁC SẢN PHẨM DÙNG TRONG NUÔI TÔM NHẬP KHẨU TỪ MỸ:

- Accelobac ® AG- Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- MicrofermII With Enzyme - Men tiêu hóa Mỹ

- Aqua Gro Mỹ (Giải độc gan, kích thích ngon miệng, tăng trọng nhanh)

- Propep F - Dinh dưỡng Mỹ (Siêu tăng trọng)

- Zar-Min (khoáng chất trộn thức ăn, khoáng tạt)

- Efinol WT-19 - Vi sinh nguyên liệu (xử lý nước ao nuôi)

- BIOTA AQ500 - Vi sinh Mỹ (xử lý nước ao nuôi)

- Aquavitamix_Bộ Vitamin hỗn hợp Mỹ(vitamin premix)

- BKC 80% : Benzalkonium Chloride (BKC) diệt vi khuẩn, tảo

- TCCA 90% (Tricholoroisocyanuric acid) diệt vi khuẩn, tảo

- Oxytetraciline - kh áng sinh

- Vitamin C 99% (thùng carton), Vitamin B2 bột trộn, B3, B5, B6, B9, B12, D3

- EDTA-NA4+ (Nhật) giải độc khí, giảm độ nhớt, váng bọt, khử kim loại

- Sodium Triophostphat Natri (TQ) khử phèn, kim loại, hấp thu Chlorine tồn dư.

CÔNG TY TNHH TM DV XNK TÂN PHONG

153 Bàu Cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tell: 08.66763762, 0906.022.459, 0907.724.939

hoachattanphong@gmail.com, TaPo Co., LTD, Code: 0312695075