Danh sách các loài giống cá nước mặn được nuôi thương phẩm

  • Thread starter Sieu Thi Ca Tuoi
  • Ngày gửi
- Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚPHÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN
- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao


HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU
- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở aoHÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ


HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG


HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘT

Giống cá chẽm: là loài giống cá biển
đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọtnuôi ở ao
HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮNGiống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU- Giống cá dìa: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA- Giống cá măng: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA


-
Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh
HÌNH 12. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG


HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC


- Thức ăn giai đoạn nhỏ: Ruốc, thức ăn công nghiệp, cá cơm
- Thức ăn giai đoạn cá lớn: Cá mồi
 Quảng cáoTop