Danh sách các loài giống cá nước mặn được nuôi thương phẩm

  • Thread starter Sieu Thi Ca Tuoi
  • Ngày gửi
- Giống cá bớp: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công tại viêt nam xuất phát từ Khánh Hòa. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 1. GIỐNG CÁ BỚP

giong-ca-bop-chat-luong.jpg


HÌNH 2. GIỐNG CÁ MÚ ĐEN
- Giống cá mú đen: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
giong-ca-mu-den-chat-luong.jpg


HÌNH 3. GIỐNG CÁ MÚ TRÂN CHÂU
- Giống cá mú trân châu: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao

ca-mu-giong-tran-chau.jpg


HÌNH 4. GIỐNG CÁ MÚ NGHỆ
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20ngh%E1%BB%87%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng.jpg


HÌNH 5. GIỐNG CÁ MÚ CỌP XÁM, GIỐNG CÁ MÚ CỌP TRẮNG
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20c%E1%BB%8Dp%20x%C3%A1m%20(%20tr%E1%BA%AFng%20).jpg


HÌNH 6. GIỐNG CÁ MÚ CHUỘT
gi%E1%BB%91ng%20c%C3%A1%20m%C3%BA%20chu%E1%BB%99t.jpg

Giống cá chẽm: là loài giống cá biển
đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợ , ngọtnuôi ở ao
HÌNH 7. GIỐNG CÁ CHẼM
giong-ca-chem-chat-luong.jpg


Giống cá chim vây ngắn: là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 8. GIỐNG CÁ CHIM VÂY NGẮN

giong-ca-chim-vay-vang-vay-ngan.jpg


Giống cá nâu : là loài giống cá biển đã sản xuất được thành công. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 9. GIỐNG CÁ NÂU

giong-ca-nau-chat-luong.jpg


- Giống cá dìa: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 10. GIỐNG CÁ DÌA

giong-ca-dia-chat-luong.jpg


- Giống cá măng: là loài giống cá biển yếu là nguồn tự nhiên. Có thể sống được nước lợnuôi ở ao
HÌNH 11. GIỐNG CÁ MĂNG SỮA, GIỐNG CÁ CHUA
gi%E1%BB%91ng-c%C3%A1-m%C4%83ng.jpg


-
Giống cá bè chất lượng: gồm 2 loại giống cá bè trắng và giống cá bè. nuôi cho tốc độ phát triển 1 năm được 7 đến 9 lạng. tốc độ tương đối nhanh
HÌNH 12. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG
giong-ca-be-vau.jpg


HÌNH 13. GIỐNG CÁ BÈ VÀNG, CÁ BÈ ĐƯNG, CÁ BÈ SỌC
giong-ca-be-vang.jpg


- Thức ăn giai đoạn nhỏ: Ruốc, thức ăn công nghiệp, cá cơm
- Thức ăn giai đoạn cá lớn: Cá mồi
 
Bên em chuyên sản xuất các dòng máy ép cám nổi cho cá năng suất to nhỏ khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng
Bác nào quan tâm có thể call trực tiếp cho em nha 0915.79.2332 (zalo)
 

File đính kèm

  • 15189626a972532c0a63.jpg
    15189626a972532c0a63.jpg
    418.6 KB · Lượt xem: 5
Back
Top