Đề án trồng cây dược liệu xen canh với cây lâm nghiệp

huenongnghiep

Lữ khách
#1
I. ĐỀ ÁN XEN CANH GIỮA CÂY LÂM NGHIỆP VÀ CÂY ĐINH LĂNG

1: cách thức triển khai:

- Trồng cây đinh lăng xen canh với cây lâm nghiệp đã có sẵn.

- Cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra

2: Giá cả của cây giống:

- 6.000đ /cây (giao tại nơi triển khai đề án)

3: Chi phí đầu tư:

- Chi phí cây giống: 27.000.000 – 30.000.000 đồng/ha ( từ 4500 – 5000 cây/ha)

- Chi phí phân bón: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

4: Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:

Giá thu mua tối thiểu từ 16.000đ/kg thân cây và rễ tươi (đây là giá thu mua tối thiểu, nếu giá thị trường giao động trên 10% so với giá tối thiểu thì thu mua theo giá thị trường)

5: Hiệu quả kinh tế:

- Sau từ 3 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, cây đinh lăng sẽ tích lũy đủ các hoạt chất và cho thu hoạch. Với mật độ trồng xen cây rừng khoảng 4 - 5 nghìn gốc/ha, sau 3 năm trọng lượng mỗi gốc khoảng từ 4-5kg. Như vậy, nếu đảm bảo chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất sản lượng sẽ đạt khoảng trên 16 - 20 tấn/ha

- lợi nhuận đạt được tối thiểu từ : 250.000.000 – 300.000.000/ha

6: Thời gian ký hợp đồng thu mua: Trong vòng 05 năm.I. ĐỀ ÁN XEN CANH GIỮA CÂY LÂM NGHIỆP VÀ CÂY BA KÍCH

1: cách thức triển khai:

- Trồng cây ba kích với cây lâm nghiệp đã có sẵn.

- Cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra

2: Giá cả của cây giống:

- 10.000đ /cây

3: Chi phí đầu tư:

- Chi phí cây giống: 20.000.000 – 25.000.000 đồng/ha ( từ 2000 – 2500 cây/ha)

- Chi phí phân bón: 10.000.000 – 15.000.000 đồng/ha/năm


4: Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:


- Sau 3 năm Giá thu mua tối thiểu từ 80.000đ/kg củ tươi.


5: Hiệu quả kinh tế:

Sau 3 năm trồng, cây ba kích bình quân mỗi cây cho thu hoạch tử 3 – 4 kg củ tưởi

- Năng suất đạt được 6 tấn – 7 tấn rễ củ/ha


- Lợi nhuận đạt được từ : 350.000.000 – 400.000.000/ha


6: Thời gian ký hợp đồng thu mua: trong vòng 04 năm


C. GHI CHÚ:


- Đơn vị ký hợp đồng thực hiện đề án: Công ty XNK tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam(TW Hội Làm Vườn Việt Nam).


- Các đơn vị, cá nhân đăng ký liên kết thực hiện đề án: Trước ít nhất 30 ngày triển khai đề án.


Mọi chi tiết xin liên hệ: Câu lạc bộ Trang trại & Ngành nghề Nông thôn – Ban kinh tế Trang trại


Địa chỉ giao dịch tại Hà Nội: 167 Nguyễn Ngọc Nại – TX – HN


Điện thoại: Ms Huế : 0973.794.821 / 0918452269
 

Tuanfodacon

Có kinh nghiệm
#2
Giá bán ba kích sau 3 năm trồng tối thiểu là 200k/kg củ tươi, thế mà ở đây các bác mua có 80k/kg củ tươi. Vãi đề án của các bác
 

anhmytran

_
Nông dân @
#5
Bài viết sai từ ngữ. Xen canh thì không phải
là trồng xen. Xen canh là cây nọ trồng và thu
hoạch khác thời gian trên cùng một thửa ruộng,
sao cho cây chủ chưa mọc che phủ đất thì lợi
dụng thời gian đó và khoảnh đất còn hở ra đó
mà trồng cây phụ. Trồng xen là trồng cây chính
và cây phụ chen lẫn với nhau, trong đó cây phụ
ở dưới bóng rợp của cây chính. Có những giống
cây có chất lượng tốt khi trồng xen, tốt hơn
trồng ngoài nắng. Có những giống cây khi trồng
xen thì chất lượng không thể chấp nhận được.

Năng suất trong bài, là năng suất trồng ngoài
ruộng nắng. Khi trồng xen với cây chính, năng
suất này thấp xuống, có khi thấp rất nhiều, hầu
như không có năng suất. Đinh lăng là cây chịu
được bóng rợp, nên năng suất có thể không kém
lắm, nhưng nó có lớn nhanh hay không, còn tùy
theo mật độ bóng rợp của cây chính. Các cây khác
thì tôi không biết, không có lời bàn. Dù sao,
không thể dựa vào cách tính của bài viết được.
Phải căn cứ vào kinh nghiệm cụ thể đã có trước
rồi, mới tính ra được năng suất với sai số nhỏ.
Đừng dại bỏ vốn ra mua giống và bỏ công ra trồng
mà lỗ.
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
#6
Em có ông anh có 5ha rừng Keo tai tượng. Tuy nhiên keo xấu (Do giống vận chuyển dập nát) Khi trồng cây không lên thẳng mà ra nhiều mắt xoắn còi cọc chậm lớn. 5 ha này đầu tư nhiều không? Mà em nghĩ khó thực hiện vì phụ thuộc vào nước tưới nữa, trong khi đó rừng thì trồng nhờ trời thôi!
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#7
I. ĐỀ ÁN XEN CANH GIỮA CÂY LÂM NGHIỆP VÀ CÂY ĐINH LĂNG

1: cách thức triển khai:

- Trồng cây đinh lăng xen canh với cây lâm nghiệp đã có sẵn.

- Cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra

2: Giá cả của cây giống:

- 6.000đ /cây (giao tại nơi triển khai đề án)

3: Chi phí đầu tư:

- Chi phí cây giống: 27.000.000 – 30.000.000 đồng/ha ( từ 4500 – 5000 cây/ha)

- Chi phí phân bón: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/ha/năm

4: Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:

Giá thu mua tối thiểu từ 16.000đ/kg thân cây và rễ tươi (đây là giá thu mua tối thiểu, nếu giá thị trường giao động trên 10% so với giá tối thiểu thì thu mua theo giá thị trường)

5: Hiệu quả kinh tế:

- Sau từ 3 năm sinh trưởng trong điều kiện chăm sóc đúng quy trình, cây đinh lăng sẽ tích lũy đủ các hoạt chất và cho thu hoạch. Với mật độ trồng xen cây rừng khoảng 4 - 5 nghìn gốc/ha, sau 3 năm trọng lượng mỗi gốc khoảng từ 4-5kg. Như vậy, nếu đảm bảo chăm sóc đúng kỹ thuật, năng suất sản lượng sẽ đạt khoảng trên 16 - 20 tấn/ha

- lợi nhuận đạt được tối thiểu từ : 250.000.000 – 300.000.000/ha

6: Thời gian ký hợp đồng thu mua: Trong vòng 05 năm.I. ĐỀ ÁN XEN CANH GIỮA CÂY LÂM NGHIỆP VÀ CÂY BA KÍCH

1: cách thức triển khai:

- Trồng cây ba kích với cây lâm nghiệp đã có sẵn.

- Cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra

2: Giá cả của cây giống:

- 10.000đ /cây

3: Chi phí đầu tư:

- Chi phí cây giống: 20.000.000 – 25.000.000 đồng/ha ( từ 2000 – 2500 cây/ha)

- Chi phí phân bón: 10.000.000 – 15.000.000 đồng/ha/năm


4: Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:


- Sau 3 năm Giá thu mua tối thiểu từ 80.000đ/kg củ tươi.


5: Hiệu quả kinh tế:

Sau 3 năm trồng, cây ba kích bình quân mỗi cây cho thu hoạch tử 3 – 4 kg củ tưởi

- Năng suất đạt được 6 tấn – 7 tấn rễ củ/ha


- Lợi nhuận đạt được từ : 350.000.000 – 400.000.000/ha


6: Thời gian ký hợp đồng thu mua: trong vòng 04 năm


C. GHI CHÚ:


- Đơn vị ký hợp đồng thực hiện đề án: Công ty XNK tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam(TW Hội Làm Vườn Việt Nam).


- Các đơn vị, cá nhân đăng ký liên kết thực hiện đề án: Trước ít nhất 30 ngày triển khai đề án.


Mọi chi tiết xin liên hệ: Câu lạc bộ Trang trại & Ngành nghề Nông thôn – Ban kinh tế Trang trại


Địa chỉ giao dịch tại Hà Nội: 167 Nguyễn Ngọc Nại – TX – HN


Điện thoại: Ms Huế : 0973.794.821 / 0918452269
Bác bao tiêu giống cho mình trồng đi, đến khi thu hoạch bác mua lại như giá cam kết được không? Làm hợp đồng dưới dạng vay mượn vốn, đến khi trả mà mình không có cây để bán lại cho bác vì cây chết, hoặc mình bán cho người khác thì mình sẽ trả bằng tiền mặt cho bác cộng lãi suất 10-12%/năm. Nếu mình không trả thì bác khởi kiện đòi tiền.
 

hohuuthuc

.
BQT WEBSITE
Nông dân @
#8
Thực tế là "Ai cũng muốn mình cầm đằng chuôi" Nhưng mà chủ top chắc không đồng ý với anh đâu anh Sơn ơi! Vì họ cũng chẳng hơi đâu thả gà ra để rồi đi đuổi! :v :v
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#9
Thực tế là "Ai cũng muốn mình cầm đằng chuôi" Nhưng mà chủ top chắc không đồng ý với anh đâu anh Sơn ơi! Vì họ cũng chẳng hơi đâu thả gà ra để rồi đi đuổi! :v :v
Làm doanh nghiệp, hoạt động bền vững, lâu dài, thả 100 con, cũng bắt lại được 90 con chứ bác. Còn nông rân có mỗi mảnh đất, làm theo bác chủ top đến khi thu hoạch chả thấy bác ấy đâu thì làm sao nhỉ?.:D:D:D