Dê bị bệnh lạ mong ae giúp đỡ

Nghia Nghia

Lữ khách
#1
Mình có con mẹ khoảng 40 kg, 3 ngày hôm nay nó bị khó nhai hàm bên phải, khi nhai lại thì hay bị chảy dịch thức ăn ra ngoài, mắt bên phải thì không nhắm lại đc, mình nghi nó bị liệt 1 bên. Dê không bị đi ỉa gì cả. mong ae giúp đỡ