dê bị nấm chữa làm sao

QuangHungKT

Thành viên mới
Dê của bạn bị ghẻ. Bạn ra tiệm thuốc thú y mua lọ ivermectin về tiêm. Tiêm theo định lượng ghi trên lọ thuốc, đừng tiêm quá liều, mỗi mũi tiêm cách nhau 7 ngày. Nhưng mình chữa cho lợn thì tiêm mũi đầu là khỏi rồi.
 

trong tấn

Lữ khách
Dê của bạn bị ghẻ. Bạn ra tiệm thuốc thú y mua lọ ivermectin về tiêm. Tiêm theo định lượng ghi trên lọ thuốc, đừng tiêm quá liều, mỗi mũi tiêm cách nhau 7 ngày. Nhưng mình chữa cho lợn thì tiêm mũi đầu là khỏi rồi.
Cảm ơn bạn nhé.mình cũng tiêm cho nó mấy loại thuốc rồi mà vẫn không khỏi bạn à
 

Bài viết tương tựTop