Dế giống và Dế thịt và kỹ thuật nuôi Dế

  • Thread starter NGUYỄN ANH HOA
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN ANH HOA

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ANH HOA
- Địa chỉ: bồ sao - vĩnh tường- vĩnh phúc
- Tel, Fax: ::: FaX 0976200337
- email: nhuhoatt25@gmail.com
================================

<p><font size="3">bất cứ ai quan t&acirc;m tới dế giống, dế thịt, kỹ thuật nu&ocirc;i dế, h&atilde;y li&ecirc;n hệ với trang tại dế của ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số đt 0976200337.</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top