dê mang bầu uống và ăn bã hèm???

Jon Jow

Thành viên mới
dê con hơn 2 tháng tuổi, chích thuốc cho nó được chưa nhỉ? có nên cho nó ăn uống bã hèm rượu ko?
 

Quảng cáo

Top