Diệt Đuông Dừa và Kiến Vương

Dien-HAGL

Nhà nông nghiệp dư
#1
dualuoi4.jpg

Ngăn cảng và làm giảm gây hại của Đuông Dừa và Kiến Vương hại Dừa. Dùng lưới bắt cá giăng trên ngọn Dừa