"Điều mà nông dân cần biết: Sức mạnh của công nghệ viễn thám trong nông nghiệp"

Sản xuất lúa đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, dự kiến năng suất, sản lượng lúa từ giữa vụ để có phương án tiêu thụ cho nông dân và các nhà quản lý. Tuy nhiên, chi phí cho việc điều tra thực tế sinh trưởng của cây lúa tốn rất nhiều thời gian và nhân lực.

Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng dữ liệu ảnh viễn thám phù hợp cho giám sát nông nghiệp nói chung và giám sát cây lúa nói riêng ở vùng nhiệt đới. khu vực như Việt Nam.

Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình dự đoán, việc ước tính năng suất lúa đã được nhiều nghiên cứu thực hiện bằng cả hình ảnh quang học và Radar. Dữ liệu ảnh viễn thám quang học đã được sử dụng rộng rãi cho mục đích giám sát và ước tính năng suất trên thế giới và ở Việt Nam.

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều rủi ro do thiên tai (bão, lũ, hạn, mặn) gây nhiều thiệt hại cho người nông dân. Bảo hiểm nông nghiệp mặc dù đã được Chính phủ Việt Nam ban hành từ năm 2011 (Thủ tướng Chính phủ, 2011) nhưng cơ chế và phương thức triển khai bảo hiểm còn nhiều khó khăn nên việc triển khai còn nhiều hạn chế.

Để phục vụ cho công tác quản lý nông nghiệp, dịch vụ viễn thám - eKMap RS/Geo AI giải quyết các bài toán về cung cấp thông tin sớm, trên diện rộng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực Nông nghiệp như:

  • Diện tích đất trồng trọt
  • Diện tích theo loại cây trồng theo mùa vụ
  • Phân loại cây trồng trên diện rộng
  • Phân loại lớp phủ đất trên diện rộng
  • Phát hiện ranh giới cây trồng và xác định diện tích cây trồng trên một diện rộng
Chi tiết về dịch vụ: Dịch vụ Viễn thám - eKMap RS/GeoAI ⋆ eKMap - GIS Software Make in Vietnam (eKGIS JSC)
 


File đính kèm

  • eKMap RS - Geo AI.png
    eKMap RS - Geo AI.png
    1.5 MB · Lượt xem: 3.477
Last edited:


Back
Top