Dọn chuồng bán gà tiền

#1
Dọn chuồng bán 5 gà tiền mặt đỏ (2 mái. 3 trống). 1 đôi mặt vàng khong bán lẻ. Cảm ơn ace đã đọc tin