dulichnet o nha ma di khap the gian

  • Thread starter dulichnet
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung tâm truyền thông TT dulich
- Địa chỉ: D7/ Tòa nhà 96 Định Công, phố Định Công, Thanh Xuân , Hà Nội
- Tel, Fax: 04.36281989
- Email: thanhnt2004@gmail.com
================================

Danh sach cac cong ty du lich
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=49

Danh sach cac khu vui choi giai tri
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=53

Danh sach cac khu nua sam
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=54

Danh sach cac khach san
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=50

Danh sach cac nha hang
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=51

Danh sach cac cong ty van tai
http://dulichnet.vn/index.php?act=market&category=52

Danh sach cac hang taxi o HN
http://dulichnet.vn/index.php?act=info&category=67&id=133
http://dulichnet.vn/index.php?act=info&category=67&id=132

Danh sach cac dai su quan cua Viet Nam tai nuoc ngoai
http://dulichnet.vn/index.php?act=info&category=67&id=129
http://dulichnet.vn/index.php?act=info&category=67&id=130

De duoc co ten trong cac bang danh sach (hoan toan mien phi). Hay gui cho chung toi thong tin cua ban: Ho ten nguoi dai dien, ten cong ty, linh vuc kinh doanh, dien thoai, dia chi cu the:

Lien he
Phong kinh doanh: Nguyen Thi Thanh – 0985 797 374
Trung tâm truyền thông trực tuyến DulichNet
Chuyên trang Quáng bá & Xúc tiến Báo Du lịch, Cơ quan của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch Việt Nam
Địa chỉ: D7/ Tòa nhà 96 Định Công, phố Định Công, Thanh Xuân , Hà Nội.
Số điện thoại: 04.36649088 / 04.36281988 (104)
Fax: 04.36281989
Email: thanhnt@gmail.com – yahoo: dulichnet2009
Website: www.dulichnet.vn
 
Back
Top