Dụng cụ hái xoài chuyên nghiệp

#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt">DỤNG CỤ H&Aacute;I XO&Agrave;I CHUY&Ecirc;N NGHIỆP</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Nh&agrave; bạn c&oacute; một c&acirc;y xo&agrave;i rất ngon, rất trĩu quả.Những m&ugrave;a xo&agrave;i trước, bạn lu&ocirc;n gặp kh&oacute; khăn khi thu hoạch xo&agrave;i, nhất l&agrave; những quả to, ch&iacute;n v&agrave;ng ươm nhưng lại ở qu&aacute; cao. M&ugrave;a xo&agrave;i năm nay, h&atilde;y chọn sản phẩm k&eacute;o h&aacute;i xo&agrave;i tr&ecirc;n cao của ch&uacute;ng t&ocirc;i để để c&oacute; thể h&aacute;i hết những quả xo&agrave;i ngon l&agrave;nh đang treo lủng lẳng tr&ecirc;n c&acirc;y ấy.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">v<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">M&ocirc; tả c&acirc;y k&eacute;o:</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">-&nbsp;Lưỡi sắc , bằng th&eacute;p tốt , cắt được c&agrave;nh d&agrave;y 10mm v&agrave; hơn thế nữa với những c&acirc;y c&oacute; c&agrave;nh mềm . </span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;- Phương thức sử dụng đơn giản, chỉ cần b&oacute;p nhẹ dạng như thắng xe đạp b&ecirc;n dưới l&agrave; đ&atilde; cắt c&agrave;nh ở tr&ecirc;n cao, rất nhẹ nh&agrave;ng, kh&ocirc;ng tốn nhiều sức lực như c&aacute;c dạng kh&aacute;c.</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-&nbsp;K&eacute;o d&agrave;i 2.5m, tầm cắt trong khoảng 4m, người sử dụng kh&ocirc;ng c&ograve;n phải d&ugrave;ng thang , d&ugrave;ng ghế tỉa c&agrave;nh hay h&aacute;i tr&aacute;i , chỉ cần đứng b&ecirc;n dưới l&agrave; c&oacute; thể tỉa theo &yacute; của m&igrave;nh.</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;- Th&acirc;n k&eacute;o bằng nh&ocirc;m , trọng lượng nhẹ 2.5kg , dễ d&agrave;ng bảo quản , thởi gian sử dụng l&acirc;u d&agrave;i .</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-&nbsp;Gi&aacute; so với sản phẩm ngoại rẻ hơn nhiều , gọn nhẹ tiện dụng n&acirc;ng cao năng suất lao động .</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;-Lồng h&aacute;i tr&aacute;i: xo&agrave;i sau khi cắt rơi v&agrave;o lồng , c&oacute; thể cắt nhiều tr&aacute;i rồi sau đ&oacute; mới lấy ra từ trong lồng. Ngo&agrave;i xo&agrave;i, c&ograve;n c&oacute; thể h&aacute;i c&aacute;c loại tr&aacute;i kh&aacute;c như khế, cam, qu&yacute;t, v&uacute; sữa, ổi&hellip;</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in" class="yiv1786908072msonormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">v<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c h&igrave;nh thức cung cấp</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- Nhận cung cấp cho c&aacute;c đại l&yacute; theo h&igrave;nh thức k&iacute; gửi h&agrave;ng ho&aacute; hay b&aacute;n sỉ </span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- Nhận b&aacute;n lẻ c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng hạn chế, cung cấp miền Bắc, Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Đ&ocirc;ng Nam Bộ .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">-&nbsp;Kinh nghi&ecirc;m chuyển h&agrave;ng xa bằng xe kh&aacute;ch Bắc - Nam, đảm bảo h&agrave;ng đến đ&uacute;ng nơi, theo d&otilde;i h&agrave;ng cho đến khi kh&aacute;ch nhận được.</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">-&nbsp;Thanh to&aacute;n linh hoạt qua ng&acirc;n h&agrave;ng bằng t&agrave;i khoản hay bằng tiền mặt .</span></strong></p> <p style="margin-left: 0.5in" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">-&nbsp;Tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về việc sử dụng c&aacute;c loại c&acirc;y ph&ugrave; hợp .</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Địa chỉ ph&acirc;n phối: </span></strong></p> <p style="margin-left: 57pt; text-indent: -0.25in" class="yiv1786908072msonormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">&sect;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">B&igrave;nh Thạnh: 27/206 Điện Bi&ecirc;n Phủ, P.15.Q.B&igrave;nh Thạnh.Gặp C.Thy(01265603358),C.Thơm(0835144506)</span></strong></p> <p style="margin-left: 57pt; text-indent: -0.25in" class="yiv1786908072msonormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Wingdings">&sect;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><strong><span style="font-size: 14pt">T&acirc;n B&igrave;nh; 111/1 T&acirc;n Hải, P.13, Q.T&acirc;n B&igrave;nh. Gặp A.Lộc(01669282986)</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I XIN CAM KẾT V&Igrave; SỰ SẮC B&Eacute;N V&Agrave; TIỆN LỢI CỦA SẢN PHẨM</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> <p align="center" style="text-align: center" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i xin vui l&ograve;ng truy cập: <u><span style="color: blue"><a href="http://www.adz.vn/nongdanvuitinh">http://www.adz.vn/nongdanvuitinh</a></span></u></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p style="margin-left: 21pt" class="yiv1786908072msonormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="yiv1786908072msonormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mai Thy
- Địa chỉ: 27/206 điện biên phủ, phường 15, quận bình thạnh
- Điện thoại: 0835144506 - Fax: 01265603358
- email: daogalapagos@yahoo.com