E có bà cô trên sơn la cho con gà rừng mà k biết nó có thuần chủng hay không? ai biết chỉ giúp e với

  • Thread starter Lưu lực
  • Ngày gửi
Lưu lực

Lưu lực

Lữ khách
#1
tình hình là e có bà cô cho con gà rừng mà k biết nó có thuần chunrng hay k? bác nào biết chỉ giúp e với
 

htac

htac

Nhanong.Com
#4
Gà rừng mà đã nuôi được thì k phải thuần chủng bạn ạ , gà thuần thả ra cái nó chạy mất luôn chứ k ở với người
 

Đối tácTop