E có bà cô trên sơn la cho con gà rừng mà k biết nó có thuần chủng hay không? ai biết chỉ giúp e với

htac

Nhanong.Com
Gà rừng mà đã nuôi được thì k phải thuần chủng bạn ạ , gà thuần thả ra cái nó chạy mất luôn chứ k ở với người
 

Quảng cáo

Top