E hỏi về trùn quế

Trên diễn đàn ac nào nuôi trun quế thì cho e bít là. Trùn quế phát triển như thế nào và lợi ra sao. Tại vì e cũng đang nuôi nhưng phát triển chậm và chưa thấy hiệu quả kinh tế.k bít do kỹ thuật e nuôi hay vì nó châm phát triển nhưng e nuôi 5 tháng nhung só lương tăng không đáng kể. Mong ac chỉ dùm e. Cảm ơn ac trong diễn đàn
 
Back
Top