E muốn nuôi gà chọi thịt ai có kn gì thì chỉ bảo e với

Thai nam

Lữ khách
#1
Tình hình là e muốn nuôi gà chọi e tính là nuôi 5 con mái giống các ac có kn nuôi gà rồi chỉ e nuôi nt mất bn tiền thức ăn vậy mà e nuôi để gây giống r bán thịt các ac nhé
 

anhmytran

_
Nông dân @
#2
Có mấy con gà, thì ăn hết bao nhiêu tiền thức ăn đâu mà bạn lo lắng? Cứ xỉa tiền ra mua thức ăn nuôi chúng, rồi sau khi bán gà, mới thống kê và tính toán tiền chi phí, trong đó có tiền thức ăn. Nếu có thua lỗ, thì cũng chẳng lỗ nhiều đâu.

Bạn đi hỏi, liệu người ta có thống kê và tính toán chính xác hay không?

Nếu bạn vẫn lo lắng, thì tìm hiểu người ta nuôi gà thường chi phí ra sao, rồi thêm 20% nữa vào cho khỏi sai, vì gà chọi ăn tốn hơn, và lớn chậm hơn gà thương, và số đó không thể quá 20% được đâu.
 
#3
Tình hình là e muốn nuôi gà chọi e tính là nuôi 5 con mái giống các ac có kn nuôi gà rồi chỉ e nuôi nt mất bn tiền thức ăn vậy mà e nuôi để gây giống r bán thịt các ac nhé
Từng đấy gà chỉ nuôi vui thôi. Nếu để gà mẹ
ấp thì cần diện tích đấy
 

Thai nam

Lữ khách
#4
Có mấy con gà, thì ăn hết bao nhiêu tiền thức ăn đâu mà bạn lo lắng? Cứ xỉa tiền ra mua thức ăn nuôi chúng, rồi sau khi bán gà, mới thống kê và tính toán tiền chi phí, trong đó có tiền thức ăn. Nếu có thua lỗ, thì cũng chẳng lỗ nhiều đâu.

Bạn đi hỏi, liệu người ta có thống kê và tính toán chính xác hay không?

Nếu bạn vẫn lo lắng, thì tìm hiểu người ta nuôi gà thường chi phí ra sao, rồi thêm 20% nữa vào cho khỏi sai, vì gà chọi ăn tốn hơn, và
Có mấy con gà, thì ăn hết bao nhiêu tiền thức ăn đâu mà bạn lo lắng? Cứ xỉa tiền ra mua thức ăn nuôi chúng, rồi sau khi bán gà, mới thống kê và tính toán tiền chi phí, trong đó có tiền thức ăn. Nếu có thua lỗ, thì cũng chẳng lỗ nhiều đâu.

Bạn đi hỏi, liệu người ta có thống kê và tính toán chính xác hay không?

Nếu bạn vẫn lo lắng, thì tìm hiểu người ta nuôi gà thường chi phí ra sao, rồi thêm 20% nữa vào cho khỏi sai, vì gà chọi ăn tốn hơn, và lớn chậm hơn gà thương, và số đó không thể quá 20% được đâu.
rất cám ơn bác cơ bản là e chưa nuôi bh nên thấy lo thôi ạ