em đang muốn gây 1 đàn mái đẻ lấy trứng để ấp ra con thương phẩm,em muốn tìm con mẹ giống như trong

  • Thread starter Nuôi Gà
  • Ngày gửi
em đang muốn gây 1 đàn mái đẻ lấy trứng để ấp ra con thương phẩm,em muốn tìm con mẹ giống như trong hình,anh chị làm bên lĩnh vực gia cầm nhìn giúp em gà này em có thể mua ở đâu
25834766104_f0602103b0_o.jpg

26166775940_073848e6fe_o.jpg
 
Back
Top