Ga bệnh cần giúp

Ga 35 ngày, bệnh 100%, ăn uống tốt, mà càng ngày càng om, có con khẹc khẹc, chết ban đêm, ngày 1 2 con
26059687925_d5f981331d_o.jpg


26059687925_d5f981331d_o.jpg


26059687925_d5f981331d_o.jpg


26059687925_d5f981331d_o.jpg

25457151143_f7a777bf78_o.jpg

25967248222_a9161e9a93_o.jpg

26033860886_1e42068959_o.jpg

25455030244_2d404284d8_o.jpg
 


Bạn mổ khám không tìm ra bệnh gì à? Ảnh mờ không nhìn rõ. Bạn thử miêu tả rõ hơn được không
CÓ 1 số con nó vươn cổ ra tho kèm theo tiếng kêu, sáng nó rúc, trưa chạy nhảy bình thường, ăn nhiều nhưng óm, mỗ ra cái gan có đốm trắng 1 số con, manh tràng đống kén, phổi viêm có hạt như hạt cát, chết ban đêm, ngày 1 2 con
 
Bạn không miêu tả chính xác khó xác định . tất nhiên gà chết thì fair có nguyên nhân triệu chứng mới chết dc . gà an nhiu om la do chưa tẩy giun . còn gà chết vào ban đêm có thể do tụ huyết trùng . còn một bệnh nhân gian thường gọi là bị gió luc đầu chết một vài con hai hôm sau chết sạch khong roc nguyên nhân .
 


Back
Top