gà đẻ không đều

nh0c bju

Lữ khách
#1
Hien tai minh nuôi ga nhốt chuồng minh trôn thức ăn cám hon hợp , ngô , lúa , gạo lức nhưng thấy ga không đẻ đều mong ae chỉ them cach trộn thức ăn
 

Top