Hỏi đáp Ga đi ỉa có bot khi

Gà bị đường ruột đó. Bạn ra tiệm mua một bịch kháng sinh về cho nó uống la khỏi bo sung duong gluco . chất điện giải cho kos nữa la ok
 


Back
Top