GÀ ĐÒN 2.9KG BIÊN HÒA

an_thieugia

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">C&Oacute; 1 CON G&Agrave; Đ&Ograve;N 2.9KG MỚI CẮT T&Iacute;CH GI&Aacute; 750K AE N&Agrave;O THẤY HỢP NH&Atilde;N ĐT 0932 113 513 G&Agrave; C&Oacute; LỐI Đ&Aacute; NHANH.. CHỦ ĐẠO Đ&Aacute; ĐẦU.. CẦN ... MU LƯNG &nbsp; &nbsp; G&Agrave; C&Oacute; SAO N&Oacute;I VẬY.....&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left"><br /><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">
</span></font></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hoàng an
- Địa chỉ: ấp 7 xã an phước long thành đồng nai
- Điện thoại: 0932113513 - Fax:
- email: an_thieugia87@yahoo.com
 

Top